O CSIC xera climatoloxías globais de carbono inorgánico disolto e alcalinidade no océano representativas das cinco últimas décadas

posted in: Nota de prensa, Noticias | 0

– A través do IIM (Vigo) e empregando técnicas de intelixencia artificial.

– Ambas variables están relacionadas co ciclo de carbono e, polo tanto, cos efectos do cambio climático.

Santiago de Compostela, 8 de outubro de 2020. O Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) xerou climatoloxías globais mensuais de carbono inorgánico disolto e alcalinidade no océano para ofrecer unha visión do estado do mar nas últimas cinco décadas no referente a ambas as variables, relacionadas directamente co ciclo do carbono e, por tanto, co cambio climático.

Esta liña de traballo desenvólvese no grupo de Oceanoloxía do Instituto de Investigacións Mariñas (IIM, Vigo) e enmárcase na tese doutoral que está a realizar Daniel Broullón Durán baixo a dirección do profesor de investigación Fiz F. Pérez e Rosa Reboreda. O obxectivo principal da tese é contribuír a unha comprensión robusta da variabilidade do sistema do CO2 na auga de mar, tanto a nivel oceánico como costeiro, mediante o uso de técnicas de intelixencia artificial e modelos de circulación oceánica e bioxeoquímica. Con iso, preténdese contribuír á realización de predicións máis precisas respecto ao avance do cambio climático e da súa impactante consecuencia para os organismos que habitan o océano: a acidificación oceánica.

Dos resultados alcanzados nesta liña de traballo está a darse conta a través da súa publicación en revistas científicas de impacto como Earth System Science Data.

“As emisións antropoxénicas de CO2 á atmosfera modificaron o ciclo do carbono durante máis de dous séculos. Dado que o océano almacena a maior parte do carbono inorgánico e absorbe CO2, é importante desentrañar os procesos naturais e antropogénicos que impulsan o ciclo do carbono a diferentes escalas espaciais e temporais. E aí emerxen as climatoloxías, pois ofrecen unha base sólida na modelización do ciclo do carbono e permiten avaliar os impactos sobre os organismos mariños”, di Daniel Broullón.

“As climatoloxías xeradas xorden da combinación de técnicas de intelixencia artificial aplicadas a unha enorme cantidade de medidas oceanográficas recompiladas ao redor do planeta desde os anos 70, permitindo iso cubrir a totalidade do océano e obter unha visión global do sistema do CO2 na auga de mar. No marco da liña de investigación que se desenvolve no grupo achega do CO2 no océano, seleccionáronse dúas variables relacionadas co ciclo de carbono: a alcalinidade, asociada á capacidade do océano para suavizar os cambios no pH da auga de mar, e o carbono inorgánico disolto, que dá conta da concentración das especies inorgánicas do carbono”, explica Daniel Broullón, quen engade que “como espazo de análise seleccionouse a totalidade do océano desde a superficie ata os 5.500 metros de profundidade para obter unha representación completa do estado do sistema do CO2 das últimas cinco décadas”.

“Os resultados revelan unha ampla variabilidade do sistema do CO2 nas zonas costeiras, na zona ecuatorial e en latitudes polares, o que reflicte a maior tensión ao que están sometidos os organismos desas zonas. A súa principal utilidade radica en que permiten a súa introdución en modelos cos que predicir as condicións do océano nos próximos anos, desentrañar os procesos que controlan a variabilidade do ciclo do carbono e avaliar a capacidade do océano de absorber o CO2 que o ser humano emite á atmosfera e, en consecuencia, o futuro da vida mariña”, destaca Daniel Broullón.

Para a xeración das climatoloxías das dúas variables, o equipo de investigación empregou técnicas de intelixencia artificial, en concreto, redes neuronais, debido á súa capacidade para extraer relacións complexas entre distintas variables oceanográficas.

Ademais de nos artigos científicos publicados, as climatoloxías xeradas con este estudo están dispoñibles en Dixital CSIC, o repositorio de datos da institución.

Referencias

Daniel Broullón, Fiz F. Pérez, Antón Velo, Mario Hoppema, Are Olsen, Taro Takahashi, Robert M. Key, Toste Tanhua, Juana Magdalena Santana-Casiano and Alex Kozyr; 2020; “A global monthly climatology of oceanic total dissolved inorganic carbon: a neural network approach [Dataset]”; Digital.CSIC; http://dx.doi.org/10.20350/digitalCSIC/10551

Broullón, Daniel; Pérez, Fiz F.; Velo, A.; Hoppema, M.; Olsen, Are; Takahashi, Taro; Key, Robert M.; González-Dávila, Melchor; Tanhua, T.; Jeansson, Emil; Kozyr, Alex; Van Heuven, S.; 2019; “A global monthly climatology of total alkalinity: a neural network approach (2019) [Dataset]”; Digital.CSIC; http://dx.doi.org/10.20350/digitalCSIC/8644