O CSIC inicia en Galicia 9 novos proxectos financiados polo Plan Estatal, catro deles no IIM

posted in: Nota de prensa, Noticias | 0
Foto: Yoel Iglesias Sotelo

 

-Liderado por MBG, IIM, IIAG e Incipit, recadou máis de 1 millón de euros

– Entre outros temas, investiga a floración da xudía común, as estratexias para combater a etiquetaxe incorrecta dos produtos pesqueiros, a inmunidade no polbo, a biotecnoloxía forestal e o patrimonio. A estes proxectos liderados polos institutos de investigación do CSIC en Galicia, polos que se recadou máis dun millón de euros, súmanse os do IEO-CSIC nesta comunidade autónoma.

 

Santiago de Compostela, 18 de novembro de 2021. O Consello Superior de Investigacións Científicas iniciou en Galicia nove novas investigacións financiadas pola Axencia Estatal de Investigación a través das convocatorias 2020 de proxectos de I+D+i no marco de os programas estatais “Xeración de Coñecemento e Fortalecemento Científico e Tecnolóxico do Sistema de I+D+i” e “I+D+i Orientada aos Retos da Sociedade”. En total, o CSIC recadou en Galicia máis dun millón de euros para levar a cabo estas investigacións, que comezan e rematarán en 2024.

O IIM iniciará catro novos proxectos (Vigo)

O grupo Bioquímica de Alimentos lidera o proxecto “Desenvolvemento de novas estratexias de análise para loitar contra a mala etiquetaxe dos produtos pesqueiros: método de produción e orixe xeográfica” , cuxa principal investigadora é Carmen González Sotelo. Financiado con máis de 200.000 euros, o seu obxectivo é desenvolver métodos que permitan un control eficaz da orixe xeográfica e do método de produción mediante tres casos prácticos: o mexillón mediterráneo e o polbo común -métodos para a determinación da orixe xeográfica-, e o rodaballo. -método de produción (salvaxe ou acuícola) -. Para iso utilizarán técnicas de análise innovadoras, como a identificación da microbiota diferencial relacionada coa localización xeográfica dos sitios de cultivo de mexillón, o RAD-SEQ (ferramenta de xenotipado rápido) para descubrir SNPs que permitan diferenciar os polbos atlánticos dos mediterráneos, o RAD-SEQ. e a microbiota asociada a diferentes tecidos de rodaballo como potenciais marcadores do método de produción.

O grupo de Patobioloxía Molecular Mariña lidera o proxecto ” Inmunidade no polbo común: recoñecemento da resposta non auto e inducida por patóxenos ” , cuxo investigador principal é Camiño Gestal Mateo. Financiado con 145.000 euros, o seu obxectivo é aumentar o coñecemento do sistema inmunitario do polbo común, caracterizando a súa resposta inmune a nivel celular e humoral fronte ao non propio. O estudo das principais poboacións celulares responsables desta resposta mediante técnicas de transcriptómica unicelular e a identificación das principais proteínas implicadas mediante a proteómica Shotgun proporcionarán unha visión global da competencia innata nestes organismos. Espérase que esta investigación abra novas posibilidades para o deseño de programas de prevención en animais de granxa, ou animais aloxados con fins científicos, e ofreza novas achegas na evolución da inmunidade nos protóstomas.

O grupo de Inmunoloxía e Xenómica lidera o proxecto ” Resposta antiviral en peixes contra virus de ARN ” , cuxa investigadora principal é Beatriz Novoa García. Finánciase con máis de 190.000 euros. O obxectivo é aumentar o coñecemento sobre a resposta antiviral dos peixes fronte ás principais familias de virus que afectan á acuicultura mariña nos países mediterráneos. En concreto, tentarase determinar as respostas comúns e exclusivas a diferentes virus de ARN que representan procesos antivirais conservados que poderían mellorar a protección contra os virus. Tamén se estudará a influencia de factores internos, como a inflamación excesiva ou o microbioma, para coñecer como podemos modular e mellorar as respostas antivirais dos peixes de cultivo, tanto as respostas innatas como as adaptativas para aumentar a eficacia das vacinas contra estes ARN. virus.

Xunto coa Universidade Politécnica de Valencia, o grupo de Enxeñaría de Biosistemas e Bioprocesos lidera o proxecto “Regulación dinámica en varias escalas de enxeñería metabólica: inferencia multimodelo e optimidade dinámica , cuxo investigador principal é Julio Rodríguez Banga. Está financiado con 90.000 euros. O obxectivo é desenvolver e aplicar métodos e ferramentas (software) para deseñar, construír e probar circuítos xenéticos sintéticos para a bioprodución óptima de metabolitos de interese. En particular, o deseño de sistemas de control de obxectivostubos bólicos codificados xeneticamente que permiten ás células adaptar de forma autónoma as súas respostas ao tempo que garanten os requisitos de título, velocidade e rendemento.

MBG, IIAG e Incipit tamén iniciarán proxectos dos programas estatais

O proxecto MBG (Pontevedra)

O grupo de Xenética do Desenvolvemento Vexetal lidera o proxecto Xenómica da época de floración en feixón común: mellora da adaptación e do potencial de rendemento nun contexto de cambio climático” . Financiado con máis de 180.000 euros, estudará como interactúan o medio ambiente e a xenética para incidir na variación da época de floración e como se pode explotar para a mellora xenética da xudía común. Para probar esta hipótese, utilizaranse materiais xenéticos precisos e paneis de ampla diversidade de xermoplasma que varían no tempo de floración e someteranse a análise xenómica e caracterización dos xenes clave do tempo de floración. O proxecto reúne a un consorcio interdisciplinar con grupos de investigación e empresas de España, Estados Unidos e Australia.

O proxecto IIAG (Santiago de Compostela)

O IIAG, a través do grupo de Biotecnoloxía e Mellora Forestal, lidera un dos tres subproxectos que conforman o proxecto VARIFOR: “Aplicación da silvicultura multivarietal ao desenvolvemento de xenotipos Fagaceae e Pinaceae adaptados ao cambio climático”. O obxectivo xeral é, no contexto actual de cambio climático, reverter a perda de bosques, poñendo en valor a súa conservación, protección e rexeneración. Para iso investigarase a produción de castiñeiros, aciñeiras, sobreiras e piñeiros que amosen unha maior resistencia aos estrés bióticos e abióticos. Na investigación, coordinada pola Universidade de Valencia, ademais do CSIC, tamén participa o Instituto Vasco de Investigación e Desenvolvemento Agrario (NEIKER).

O subproxecto do IIAG, “Biotecnoloxía aplicada á produción de xenotipos de carballo e castiñeiro tolerantes a P. cinnamomi” , financiado con preto de 115.000 euros, está dirixido pola doutora Elena Corredoira. . O obxectivo principal da investigación, na que colaboran as universidades de Turín, Estremadura e o Instituto Nacional de Investigacións Agrarias e Veterinarias de Lisboa, ten como obxectivo principal producir xenotipos de ambas especies máis tolerantes a P. cinnamomi utilizando ferramentas biotecnolóxicas como a embrioxénese somática, a criopreservación, a silvicultura multivarietal e a edición de xenes CRISPR-Cas9.

Os tres proxectos do Incipit (Santiago de Compostela)

César González Pérez é o investigador principal do proxecto “Patrimonio 3.0: Modelado argumentativo e conceptual para a mellora das políticas de participación e xestión do patrimonio cultural” . Financiado con máis de 65.000 euros, abordará cinco casos prácticos e unha mostra diversa de discursos avaliativos sobre elementos patrimoniais para realizar unha análise conceptual e argumentativa con que modelos do que di e que din se obterán. Entre os resultados esperados atópanse unha metodoloxía reutilizable para a análise argumentativa e conceptual dos discursos patrimoniais e unha recompilación de informes detallados sobre o funcionamento dos bucles de argumentación para cada un dos estudos de caso, así como un repositorio argumental unificado que conteña os coñecementos. expresada polos axentes asociados, e que funcionará como semente para futuras ampliacións con coñecementos adicionais doutras áreas e situacións diferentes. Como resultado principal, espérase obter unha recompilación de recomendacións sobre políticas de xestión do patrimonio para unha maior participación cidadá.

Cristina Sánchez Carretero e Íñigo Sánchez Fuarros codirixen o proxecto “HabitPAT. Coidado do patrimonio: habitar e xestionar o patrimonio inmaterial do local en tempos de crise ”. Financiado con máis de 60.000 euros, ten dous obxectivos principais. En primeiro lugar, analizar os usos do patrimonio cultural inmaterial na formación e mantemento de asociacións e outras formas de organización colectiva local e, en segundo lugar, analizar as responsabilidades, obrigas, expectativas e rendementos que estes usos están a producir no ámbito local. Para conseguilo, a investigación céntrase en cinco casos prácticos en Galicia, Portugal e Perú.

César González García dirixe o proxecto “Orientatio Ad Sidera V: An Approach from Heritage Sciences” , que forma parte do subproxecto coordinado polo Instituto de Astrofísica de Canarias “Orientatio Ad Sidera V: astronomy, science and patrimonio, un enfoque multidisciplinar”. Céntrase na astronomía das culturas antigas de Oriente Medio; tradicións astronómicas no Camiño de Santiago, e estudo arqueoastronómico do mundo clásico, paisaxes e nubes do megalitismo, astronomía e patrimonio mundial e arqueoastronomía dende o espazo. Estes obxectivos buscan aproveitar a experiencia do Incipit e a colaboración activa co IAC para reforzar as sinerxías entre ambos institutos co fin de afondar no estudo e comprensión dos usos do ceo por parte das sociedades do pasado. Está financiado con 25.000 euros.