SEAMPOSIUM 2021

Dealing with new frontiers of marine research

11 Respostas para o #11f


Semana da Ciencia e a Tecnoloxía 2020

 

 SEMANA DA CIENCIA E TECNOLOXÍA 2017

 • Semana da Ciencia e da Tecnoloxía 2017
  Taller "Valor nutricional dos produtos da pesca e da acuicultura”
  08-11-2017 - Grupo QPM (IIM)

 

 

 

 

 

 SEMANA DA CIENCIA E TECNOLOXÍA 2016

Charlas con profesionais no IIM e encontros de investigación mariña IIM

 • Semana da Ciencia e da Tecnoloxía
  Encontros de investigación mariña IIM
  16/18-11-2016 (IIM)

 

 

 

 

UN MAR DE CIENCIA NA RÚA

 • Semana da Ciencia e da Tecnoloxía 2016
  Un mar de Ciencia na Rúa
  25/26-11-2016 (CC A Laxe)