ACUARIOS

O Instituto de Investigacións Mariñas conta cun servizo de acuarios (SACUIM), composto por cinco persoas do cadro de persoal especializadas no coidado e benestar dos organismos mariños sometidos a experimentación. A instalación dos acuarios do IIM está situada no anexo do edificio principal e ocupa unha superficie de 300 m2. Divídese en varias salas separadas e adecuadamente equipadas con paredes e chans preparados para traballar con auga. Todas as salas teñen subministración de auga doce, auga de mar quente e fría (filtrada ata 10 µm) e crúa (filtrada ata 50 µm), aire filtrado, termicamente acondicionado individual e un sistema para recoller os derrames. Tamén teñen un pre-tratamento con ozono de augas residuais para cumprir cos límites establecidos pola normativa.

No SACUIM trabállase con especies de peixes e moluscos como as pertencentes ao xénero Hippocampus (cabaliños de mar), peixe cebra, cefalópodos, rodaballo e mexillón. Así mesmo cóntase coa infraestrutura necesaria para xerar e manter fitoplancto e especies de zooplancto que serven como alimento ás anteriormente mencionadas.

As instalacións do SACUIM do IIM están consideradas como centro de animais de experimentación, criador e usuario co código REGA É 360570202001 e foron sometidas recentemente a unha reforma e modernización grazas a unha axuda cofinanciada con fondos FEDER (CSIC13-1E-2049 2012-2013, para infraestruturas científico-tecnolóxicas).

OBXECTIVOS

  • Cumprir e facer cumprir a normativa vixente en materia de protección dos animais utilizados para a experimentación (Real Decreto 53/2013 e o Decreto 296/2008). Tendo en conta a formación do persoal dos acuarios en benestar animal (categorías B e C) estes están perfectamente capacitados para asesorar sobre a parte técnica dos procedementos a seguir no manexo de animais de laboratorio.
  • Manter a infraestrutura técnica dos sistemas dos acuarios coma bombas, soplantes, filtros, lámpadas UV, limpeza de perlón, iluminación, aire acondicionado, etc., en coordinación co centro de servizo de mantemento.
  • Asistir aos investigadores do IIM-CSIC nos seus procedementos con animais de experimentación de acordo coa normativa interna correspondente.
  • Cumprimentar o rexistro de control da experimentación con animais (Decreto 296/2008, DOGA Nº 11 do 16 de xaneiro de 2009): número de individuos e especies ou especies ás que pertencen, entradas e saídas, nacementos, baixas, tratamentos administrados, etc.

 

CONTACTO

Servicio de Acuarios de IIM: email: sacuim@iim.csic.es

Rubén Chamorro Valverde:

  • e-mail: ruchaval@iim.csic.es
  • Tfno.: +34 986231930 ext. 860199
  • IIM-CSIC: Eduardo Cabello, nº 6.  C.P. 36208, Vigo. Spain

 

 

 

 

Ler máis