Esta área administrativa intégrase tamén por persoal das áreas de xestión económica e do almacén do IIM. Este último sitúase na planta baixa do edificio principal nas dependencias anexas ao taller e consta dun despacho e catro dependencias adxacentes para almacenaxe de material maioritariamente funxible. No almacén, ademais de produtos de uso en investigación, pódese adquirir material de oficina e limpeza, así como realizar labores de reprografía e encadernación.

Grazas á actividade desta área subscríbense contratos, convenios ou publícanse concursos para a adquisición de equipamento do centro, xeralmente material inventariable que, como o seu propio nome indica, dáse de alta na lista de patrimonio. Tamén se tramitan as baixas e modificacións do devandito patrimonio e as compras centralizadas na central de subministracións da Administración Xeral do Estado.

 

Ler máis