É o departamento encargado da xestión económica. Tramita toda a contabilidade do centro, incluíndo o pago das facturas, viaxes e dietas realizadas por motivos laborais. Tamén se encarga de autorizar as compras a efectuar.

 

OBXECTIVOS 

  • Asistir aos traballadores do persoal do IIM e aos de recente incorporación en todos os trámites relativos a compras e pago a provedores: Tesourería/Pagadoría; Facturación, etc.
  • Elaborar o orzamento económico do IIM: Xestión Orzamentaria e Ingresos.
  • Xestión de contas internas de proxectos de investigación.
  • Pago de viaxes e dietas realizadas con cargo a contas internas.
Ler máis