Carta de servizos | Queixas e suxestións | Axuda

Biblioteca Virtual | Catálogo CSIC | Dixital CSIC | Boletíns/Organismos Oficiais | Recursos en Internet


Novidades Bibliotecas CSIC

Libros Ciencia e Tecnoloxía

 

 

&amp;amp;lt;/p&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />
&amp;amp;lt;p&amp;amp;gt;JavaScript is enabled or by clicking &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;a href=”http://ltfl.librarything.com/forlibraries/noscript.php?id=2292- 2597978866&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;accessibility=1″&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;here&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;.

 

A biblioteca do Instituto de Investigacións Mariñas está especializada en oceanografía, pesca, acuicultura, ecoloxía, tecnoloxía e química de productos de orixe mariña. É de acceso público e conta cunha amplia colección de documentos, tanto físicos coma dixitais, que se poden consultar por medio do catálogo informatizado e da biblioteca virtual.

OBXECTIVOS

O obxectivo primordial da biblioteca do IIM-CSIC é garantir aos usuarios o acceso á información e á documentación necesarias que permitan o desenvolvemento do estudo, a docencia, a investigación e o coñecemento de diferentes disciplinas científicas na súa vertente relativa ao medio mariño.

 

HORARIO

De luns a venres desde as 8.30 ás 14.30h

 

CONTACTO

Cristina Represas Romero / María Rodríguez de Diego

bib_iim@iim.csic.es

Tel.: +34 986 231930 ext. 860127 / 860129

Tel.: +34 986 21 44 54

Ler máis