BIBLIOTECA


Biblioteca Virtual | Boletins/Organismos oficiais | Catálogo CSIC | Dixital CSIC Recursos en Internet | Axuda


Novedades Bibliotecas CSIC

Libros Ciencia e Tecnoloxía

 

A biblioteca do Instituto de Investigacións Mariñas é de acceso público e está especializada en oceanografía, pesca, acuicultura, ecoloxía, tecnoloxía e química de produtos de orixe mariña. O catálogo, tanto de monografías coma de publicacións periódicas, atópase totalmente informatizado mediante o sistema Aleph que xestiona o catálogo da Rede de Bibliotecas do CSIC, da que esta biblioteca forma parte.

OBXECTIVOS

O obxectivo primordial da biblioteca do IIM-CSIC é garantir aos usuarios o acceso á información e a documentación necesarias que permitan o desenvolvemento do estudo, a docencia, a investigación e o coñecemento de diferentes disciplinas científicas na súa vertente relativa ao medio mariño.

 

HORARIO

De luns a venres desde as 8.30 ás 14.30h

 

CONTACTO

Teléfono xeral: +34 986 21 44 54

E-mail xeral: bib_iim@iim.csic.es

Jesús Mirón López . ext 860126:  e-mail: suso@iim.csic.es

Cristina Represas Romero. ext 860127 e-mail: crepre@iim.csic.es

María Rodríguez de Diego. ext 860127 e-mail: dediego@iim.csic.es

 

Ler máis