Persoal Publicacións Proxectos e contratos Teses Cursos

Álvarez-Salgado X.A. e Nieto-Cid, M.

Reactividade Química no Océano

Máster Interniversitario en Oceanografía, Universidades de Las Plamas, Vigo & Cádiz ano académico 2015–16 e 2016–17.

 

Álvarez-Salgado X.A.

Cambio Global e Ecosistemas Mariños

Máster Interuniversitario en Oceanografía, Universidades de Las Plamas, Vigo y Cádiz ano académico 2015–16 e 2016–17

 

Otero, J.

Estimando abundancia a partir de datos de captura e esforzo en peixes/cefalópodos de Galicia, en Asesoramento científico técnico para a evaluación e xestión de pesquerías de pequena escala (SSF)

Programa de Doutorado DO*MAR, Campus de Excelencia Internacional do Mar ano académico 2015–16.

 

Álvarez-Salgado X.A.

Desoxixenación e fertlización antrópica dos océanos, Cambio Global

Programa de Doctorado DO*MAR, Campus de Excelencia Internacional do Mar, ano académico 2013–14.

 

Álvarez-Salgado X.A.

Cambio Global

Máster en Oceanografía, Universidade  de Vigo, 16–23 de xaneiro de 2013.

 

Álvarez-Salgado X.A.

Actualizacións en Oceanografía Química

Máster en Oceanografía, Universidade das Palmas de Gran Canaria, 4–7 de febreiro de 2013.

 

Álvarez-Salgado X.A.

Impacto do cambio global nos ciclos do N, P, C e Metais

Máster en Cambio Global, Universidade Internacional Menéndez y Pelayo, Palma de Mallorca, 4–5 de novembro de 2013.