Persoal Publicacións Proxectos e contratos Teses Web do grupo

OBXECTIVOS

Os obxectivos xerais do grupo son o desenvolvemento de técnicas experimentais e a adquisición de coñecementos sobre a bioloxía, fisioloxía e microbiota asociadas a organismos mariños, enfocados na conservación da biodiversidade mariña e no seu uso sustentable na acuicultura.

 

 

Ler máis