Persoal Publicacións Proxectos e contratos Teses Web do grupo

OBXECTIVOS

O obxectivo xeral do grupo é xerar coñecemento e desenvolver instrumentos necesarios para a posta en práctica do enfoque de ecosistema na xestión de recursos mariños vivos. Nesta liña, preténdese non só colaborar coa xestión e conservación dos devanditos recursos e o seu ecosistema, senón tamén dar resposta ás demandas socioeconómicas dos sectores produtivos dependentes do medio mariño. No cumprimento deste obxectivo é relevante a participación de membros do equipo en organismos científicos asesores da xestión pesqueira, coma NAFO ou ICES.

Encadrado neste escenario, o grupo desenvolve a súa investigación sobre as pesquerías de diversas especies explotadas, obxectivo tanto da pesca industrial e artesanal coma recreativa. Os proxectos de investigación nos que se involucra inclúen temáticas diversas como a análise da dinámica de poboacións, o estudo de parámetros biolóxicos esenciais, interaccións críticas e relacións entre especies e o uso do hábitat, sempre encamiñadas a mellorar o coñecemento da ecoloxía das poboacións e os mecanismos que determinan as flutuacións na súa abundancia, con especial énfase no estudo do recrutamento, do potencial reprodutivo e o impacto das diferentes medidas de xestión pesqueira sobre os mesmos.

 

 

Ler máis