Persoal Publicacións Proxectos e contratos Teses Web do grupo

OBXECTIVOS

O obxectivo xeral do grupo é xerar coñecemento e desenvolver instrumentos necesarios para a posta en práctica do enfoque de ecosistema na xestión de recursos mariños vivos. Nesta liña, preténdese non só colaborar coa xestión e conservación dos devanditos recursos e o seu ecosistema, senón tamén dar resposta ás demandas socioeconómicas dos sectores produtivos dependentes do medio mariño. No cumprimento deste obxectivo é relevante a participación de membros do equipo en organismos científicos asesores da xestión pesqueira, coma NAFO ou ICES.

Encadrado neste escenario, o grupo desenvolve a súa investigación sobre as pesquerías de diversas especies explotadas, obxectivo tanto da pesca industrial e artesanal coma recreativa. Os proxectos de investigación nos que se involucra inclúen temáticas diversas como a análise da dinámica de poboacións, o estudo de parámetros biolóxicos esenciais, interaccións críticas e relacións entre especies e o uso do hábitat, sempre encamiñadas a mellorar o coñecemento da ecoloxía das poboacións e os mecanismos que determinan as flutuacións na súa abundancia, con especial énfase no estudo do recrutamento, do potencial reprodutivo e o impacto das diferentes medidas de xestión pesqueira sobre os mesmos.

 

 

Debido á situación de sobre-explotación xeral dos recursos e ao cambio nas estratexias de xestión pesqueira, o grupo tamén orienta os seus esforzos ao desenvolvemento de novas ferramentas de avaliación e xestión que consideren a resiliencia das poboacións e ao uso de indicadores ecosistémicos, centrando en particular o seu interese en recursos con datos limitados.

Como apoio a estas liñas de investigación, o grupo conta cun laboratorio de histoloxía onde se procesan mostras para os estudos de bioloxía reprodutiva, un laboratorio de análise de imaxe no que se desenvolveron diversos protocolos para a estimación de parámetros reprodutivos, un laboratorio de esclerocronoloxía para a determinación da idade mediante lectura e interpretación de aneis de crecemento en otolitos, un laboratorio para análises bioenerxéticas e máis recentemente tecnoloxía para o desenvolvemento de estudos de ecoloxía espacial mediante técnicas de telemetría acústica.

 

LIÑAS DE INVESTIGACIÓN

  • Ecoloxía pesqueira: Dinámica de poboacións. Avaliación de poboacións explotadas e asesoramento. Interacción pesca-medioambiente. Pesca artesanal e a súa xestión integrada. Dinámica do recrutamento.
  • Ecoloxía de peixes. Ecoloxía e bioloxía reprodutiva aplicada ás pesquerías. Dinámica de historia vital. Conservación do potencial reprodutivo. Resiliencia reprodutiva. Ecoloxía larvaria. Esclerocronoloxía e crecemento. Ecoloxía espacial e do comportamento.
  • Coordinación do servizo de Historial vital do IIM: pesquerias.iim.csic.es/life-history-service/

 

LIGAZÓNS DO GRUPO

pesquerias.iim.csic.es/

 

Ler máis