O actual Instituto de Investigacións Mariñas iniciou a súa andaina como “Laboratorio Costeiro de Vigo” dependente do Instituto de Investigacións Pesqueiras (IIP) con sé en Barcelona, no Colexio Alemán de Vigo o 12 de Xullo de 1951, aínda que se inaugurou o 23 de Setembro de 1952. O seu obxectivo era dar resposta ás necesidades do sector da pesca, imprescindible para o desenvolvemento autárquico dun país, que necesitaba mellorar a xestión de todas as fontes de alimento dispoñibles despois da traxedia da Guerra Civil de 1936-1939.

O desenvolvemento do Laboratorio Costeiro estivo marcado polo estudo dos recursos mariños e o seu ambiente, e pola súa posterior transformación en alimento. A súa situación xeográfica en Galicia estaba plenamente xustificada polo gran desenvolvemento que desde os anos corenta do pasado século ía adquirindo a pesca, non só en augas próximas senón tamén en zonas afastadas coma o Gran Sol ou Terranova. Doutra banda, os produtos procesados (salgadura, refrixerado e conserva) alcanzaban unha gran penetración no mercado nacional e internacional. O desenvolvemento da acuicultura, especialmente a do mexillón, tamén marcaron os inicios da actividade do Laboratorio Costeiro.

 

Primeiro laboratorio no antigo Instituto de Investigacións Pesqueiras, hoxe IIM-CSIC

 

A chegada da democracia trouxo consigo a descentralización do Instituto de Investigacións Pesqueiras, pasando o Laboratorio Costeiro de Vigo a ser un Instituto independente, baixo o nome de Instituto de Investigacións Pesqueiras de Vigo en 1978 e adoptando o seu nome actual en 1986, máis acorde coa realidade das investigacións que se desenvolvían no Instituto.

En 1973 inaugúrase a sede actual do centro en Bouzas, onde o grupo de M. López Benito comezou os seus estudos sobre tecnoloxía dos produtos pesqueiros na nova planta piloto do Instituto. Antes de inaugurarse o edificio actual ocupouse parte do Instituto Alemán de Vigo (1951-1960) ademais dunha sede propia na Avenida de Beiramar (1961-1973). Na súa historia máis recente destaca a inauguración dun edificio anexo ao actual, equipado con instalacións para experimentación en cultivos mariños.

Os investigadores pioneiros (B. Andreu, A. Figueras, F. Fraga, R. Margalef, etc.) estudaron a hidrografía e ecoloxía do fitoplancto e a bioloxía da sardiña e moluscos en Galicia. A finais dos anos 60 incorpórase ao Instituto M.G. Larrañeta, que iniciou a investigación nas pesquerías demersais de Galicia.

 

 

 

Os primeiros investigadores do IIM-CSIC

 

 

Primeira sede do IIM-CSIC situada no que máis tarde sería o Colexio Alemán

 

 

 

Ler máis