OBXECTIVOS

Entre os obxectivos do servizo de informática podemos destacar os seguintes:

 • Administración do CPD do IIM
  • Administración, configuración e mantemento dos servidores
  • Vixilancia e control de acceso
  • Monitoraxe dos parámetros de funcionamento da sala
  • Renovación e mantemento dos elementos estruturais
 • Seguridade lóxica da rede
  • Seguridade física da sala de servidores
  • Xestión de seguridade de software en servidores
  • Seguridade lóxica de acceso á rede
  • Monitoraxe da seguridade nos equipos de usuario final
 • Servizos comúns
  • Mantemento e xestión de servizos comúns
  • Administración de máquinas virtuais
  • Servizos de impresión
  • Enderezo electrónico
  • DNS
  • Devasa
 • Usuario final
  • Atención a usuarios finais
  • Solución de problemas comúns
  • Guías e recomendacións

CONTACTO

Alberto Espinosa Ortega

email: albertoespinosa@iim.csic.es

Tel.: 986 23 19 30 – ext. 860191

Juan Luis Pérez Mariño

email: juanluis@iim.csic.es

Tel.: 986 23 19 30 – ext. 860190

Miguel Vázquez Álvarez

email: mvazquez@iim.csic.es 

Tel.: 986 23 19 30 – ext. 860192