O Servizo de Instrumentación Científica e Calidade do IIM (SICIM) encárgase do mantemento e vixilancia do bo uso do material instrumental e das instalacións de uso xeral do centro, englobándose baixo esta denominación a instrumentación científica como autoclaves, centrífugas, liofilizadores, crioconxeladores, muflas, instalación de gases, etc., e a instrumentación analítica centrada fundamentalmente en equipos de cromatografía de gases e líquidos con diversos detectores. Así mesmo o Servizo é responsable de elaborar os procedementos e protocolos do sistema de calidade, a formación de novos usuarios, posta a punto de metodoloxías analíticas e compra de equipamento de uso xeral.

 

♦Carta de servizos SICIM

OBXECTIVOS

O persoal do SICIM conforma un núcleo de traballo que colabora nas diferentes liñas de investigación do IIM-CSIC co desenvolvemento, posta a punto e mantemento de ferramentas e técnicas que melloren os distintos ámbitos da ciencia, como a técnica e a difusión científica.

Entre as tarefas máis destacables que se levan a cabo no SICIM, destacamos as seguintes:

Calidade no IIM

Elaboración de protocolos de uso xeral

Elaboración de cadernos de laboratorio

Asistencia a grupos

  Servizo de Xestión de Instrumentación e Instalacións de uso Xeral

Autoclaves

Muflas

Subministración de Auga destilada e ultrafiltrada

Subministración de Gases e líquidos crioxénicos de Instalación Xeral

Lavalouzas

Cámaras de almacenamento frigorífico

Equipos de liofilización

Equipos de ultraconxelación e almacenamento de mostras

Etiquetaxe e xestión de novo material inventariable

Xestión da recollida de residuos perigosos

Xestión do almacenamento de produtos de bioloxía molecular

 

 

Servizo de Instrumentación Analítica

Xestión de equipos de uso xeral : cromatografía de gases (GC) e líquida de alta eficacia con diferentes detectores

Xestión de equipos de uso restrinxido a grupos: GC; GC-MS; HPLC e UPLC

Determinacións Analíticas

 

 

 

 

 

Servizo de Asesoría

Posta a punto de técnicas analíticas

Compra de material: canalización de información comercial

Localización de material e reactivos de uso compartido

Formación de persoal

 

INFORMACIÓN RELEVANTE PARA NOVOS USUARIOS

Recoméndase aos chegados recentemente ao IIM, se teñen que facer uso dalgunha infraestrutura de uso común que non estea xestionada polo grupo no que se integraron, poñerse en contacto con este servizo no que lle informaremos gustosamente do uso e manexo da mesma.

 

CONTACTO

Contacto na sala 303

Ana María García Blanco

email: anagarci@iim.csic.es

Tel.: 986 23 19 30 ext. 860320

Carmen Piñeiro González

email: cpineiro@iim.csic.es

Tel.: 986 23 19 30 ext. 860322

 

Ler máis