ADMINISTRACIÓN E SERVIZOS

Dirección

Juan Fco. Saborido Rey
Director do IIM

direccion@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860120

Eva Balsa Canto
Vicedirectora de Investigación

viceinvestigacion@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860403

José M. Fernández Babarro
Vicedirector de Organización

viceorganizacion@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860201

José Pintado Valverde
Vicedirector de Cultura Científica

vicecultura@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860164

Jesús Mirón López
Vicedirector Técnico

vicetecnico@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860126

Pilar Boubeta Parcero

secretariadireccion@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860122

Carmen Santos Queiruga

carmensan@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860365

Alejandro Rguez. Pereira
Xerente

gerencia.iim@csic.es
986 23 19 30 – ext. 860124

Laura Isabel García Peteiro
Unidade de Internacionalización e Transferencia (IACIC)

lpeteiro@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860135

Juan Ramón Villar Alonso

jvillar@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860109

volver arriba

Xerencia

Alejandro Rguez. Pereira
Xerente

gerencia.iim@csic.es
986 23 19 30 – ext. 860124

Carmen García Conde
conde@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860125
Rocío Lago Larrán

larran@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860112

volver arriba

Área de Bens e Adquisicións

Jesús Barrio Peregrín

jbarrio@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860106

María Pilar Pazos Ferreiro
ppazos@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860103
Rosa Veloso Alonso
rva@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860104

volver arriba

Área de Xestión Económica

José María Valero Franco
jmvalero@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860131
Marta González García
martag@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860130
Alejandra Alonso Rodríguez
aalonso@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860132
Pablo Álvarez González

palvarez@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860133

Susana Gordón Suárez

sgordon@iim.csic.es 
986 23 19 30 – ext. 860133

Iria Iglesias Román
iria@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860134
Teresa Villar Vázquez

tvillar@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860133

volver arriba

Área de Programación Científica

María Estevez Ferreira
mestevezf@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860379
Matilde López Gómez
matilde@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860381
Antonia del Valle Pardal
advpardal@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860138

volver arriba

Área de Recursos Humanos

Alejandro Rguez. Pereira
Xerente
arodri@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860124
Pilar Boubeta Parcero
Secretaría de dirección

secretariadireccion@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860122

Carmen García Conde
Secretaría de Xerencia
conde@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860125
Rocío Lago Larrán
Secretaría de Xerencia

larran@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860112

volver arriba

Servizos Xerais

Acuarios

Ana Isabel Alonso Pérez

anaalonso@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860113

Rubén Chamorro Valverde
ruchaval@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860113
Xoan Martínez González
xoan@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860113

volver arriba

Biblioteca

Jesús Mirón López
suso@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860126
Cristina Represas Romero
crepre@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860127
María Rodríguez de Diego
dediego@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860129

volver arriba

Informática

Alberto Espinosa Ortega
albertoespinosa@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860191
Juan Luis Pérez Mariño
juanluis@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860190
Miguel Vázquez Álvarez
mvazquez@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860192

volver arriba

Mantemento e Taller

Jorge Alonso del Río
jalonso@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860105
Eduardo Carreira Silva
eduardocarreira@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860105
Francisco Freire Ruiz
freire@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860105

volver arriba

 

Unidad de Apoyo Científico-Técnico

Lucía Sánchez Ruiloba
UACT

lsanchez@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860101

Análisis de Acidificación Oceánica

Fiz Fernández Pérez

fiz.perez@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860360

Antonio L. Velo Lanchas

avelo@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860374

volver arriba

– Análisis de Gases de Efecto Invernadoiro en Augas Naturais

Fiz Fernández Pérez

fiz.perez@iim.csic.es 
986 23 19 30 – ext. 860360

Mercedes de la Paz Arándiga

mercedesdelapaz@iim.csic.es 
986 23 19 30 – ext. 860142

volver arriba

Citometría de fluxo

Francisco Gómez Figueiras
Responsable
paco@iim.csic.es
986 23 19 30 - ext. 860372
Belén Arbones Fernández
Persoal técnico
belen@iim.csic.es
986 23 19 30 - ext 860367
Mª Patricia Froján Fuentes
Persoal técnico
mariafrojan@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860365

volver arriba

– Cromatografía e Ómica Avanzada

Ana García Blanco
anagarci@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860320
Carmen Piñeiro González
cpineiro@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860322

volver arriba

– Determinación de Metais no Medio Mariño

Antonio Cobelo García

acobelo@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860145

volver arriba

– Xenómica e Análises Bioinformáticas

Beatriz Novoa García

beatriznovoa@iim.csic.es

986 231930 ext. 860286

volver arriba

Xenómica Funcional en Peixes

Josep Rotllant Moragas
Responsable

rotllant@iim.csic.es 
986 23 19 30 – ext 860288

Pilar Comesaña Lestayo
Persoal Técnico

pilarcomesana@iim.csic.es 
986 23 19 30 - ext. 860292

Paula Suarez-Bregua

paulasuarez@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860289

Laura Guerrero Peña

lguerrero@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860289

volver arriba

Historia Vital

Juan Fco. Saborido Rey
Responsable
fran@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860253
Alexandre Alonso Fdez.
Persoal científico
alex@iim.csic.es
986 23 19 30 - ext. 860254
Laura Casas Castaño
Responsable de Ecología molecular e bioinformática
lauracasas@iim.csic.es
986 23 19 30 - ext. 860246
Mª Dolores Dguez. Vázquez
Persoal técnico-xestión
loli@iim.csic.es
986 23 19 30
Cristina Nine Vidal
Persoal técnico
ninevidal@iim.csic.es
986 23 19 30 - ext. 860242
Sonia Rábade Uberos
Persoal técnico
soniaru@iim.csic.es
986 23 19 30 - ext. 860243

volver arriba

– I+D en conservación de alimentos

Marta López Cabo
Responsable
marta@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860261
Marta Bernárdez Costas
Persoal técnico
mbernar@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860269
Mª Teresa Blanco Martín
Persoal técnico
tblanco@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860268
Alberto Gallego López
Persoal técnico
bertor@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860270
Sonia Rodríguez Carrera
Persoal técnico
soniacarrera@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860208
Juan J. Rodríguez Herrera
Persoal científico
juanherrera@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860260

volver arriba

Instrumentación Científica e Calidade

Ana García Blanco
anagarci@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860320
Carmen Piñeiro González
cpineiro@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860322

volver arriba

– Instrumentación, Modelización, Análise e Procesamento en Oceanografía

Miguel Gil Coto
RESPONSABLE

migil@iim.csic.es 
986 23 19 30 - ext. 860378

Waldo Redondo Caride
PERSOAL TÉCNICO

waldo@iim.csic.es 
986 23 19 30 - ext. 860142

volver arriba

– Laboratorio Nacional de Referencia de Enfermidades de Moluscos Bivalvos

Antonio Figueras Huerta
Responsable
antoniofigueras@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860280
Raquel Aranguren Ruíz
Persoal técnico
arangur@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860287
Begoña Villaverde Villalón
Persoal técnico
bvillaverde@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860384

volver arriba

– Microscopía Óptica e Análise de Imaxen

Lucía Sánchez Ruiloba
Responsable de Microscopía
lsanchez@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860101

volver arriba

– Secuenciación de ADN

Carmen González Sotelo
Responsable
carmen@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860300
Begoña Correa García
Persoal técnico
begonacorrea@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860302
Amaya Velasco Herrero
Persoal técnico
amayavelasco@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860326

volver arriba

Unidade de Mostraxe e Imaxe do Medio Mariño

Manuel E. García Blanco
garci@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860354

volver arriba

– Unidade Técnica de Biobanco

Ángel F. González González
Director UTB
afg@iim.csic.es
986 23 19 30 - ext. 860183
Santiago Pascual del Hierro
Responsable de Desenvolvemento Estratéxico
spascual@iim.csic.es
986 23 19 30 - ext. 860186
Andrea Ramilo Álvarez
Responsable de Calidade

andrearamilo@iim.csic.es
986 23 19 30 - ext. 860181

Helena Rguez. Domínguez
Responsable de Mostras, Trazabilidade e Software de Xestión

helenard@iim.csic.es
986 23 19 30 - ext. 860180

José Manuel Antonio Durán
Persoal Técnico

jantonio@iim.csic.es 
986 23 19 30 - ext. 860405

volver arriba

DEPARTAMENTO OCEANOGRAFÍA

XEFE DE DEPARTAMENTO

Xosé A. Álvarez Salgado

xsalgado@iim.csic.es 
986 23 19 30 – ext. 860369

Bioxeoquímica Mariña

Ricardo Prego Reboredo
Xefe de grupo
prego@iim.csic.es
986 23 19 30 - ext. 860140
Susana Calvo Rapado
scalvo@iim.csic.es
986 23 19 30 - ext. 860141
Antonio Cobelo García
acobelo@iim.csic.es
986 23 19 30 - ext. 860145
Gonzalo Andrés Farinango Vallejos

gfarinango@iim.csic.es
986 23 19 30 - ext. 860371

Víctor González Guitián

vgonzalez@iim.csic.es
986 23 19 30 - ext. 860141

volver arriba

Fotobioloxía e Toxinoloxía de Fitoplancto

José Luis Garrido Valencia
Xefe de grupo
garrido@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860151
Carlos Carballeira Díaz
ccarballeira@iim.csic.es
986 23 19 30 - ext. 860150
María Pilar Riobó Agulla
pilarriobo@iim.csic.es
986 23 19 30

volver arriba

Laboratorio de Xeoquímica Orgánica

Xosé A. Álvarez Salgado
Xefe de grupo
xsalgado@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860369
Pedro Beca Carretero

pbeca@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860369

Elisa Calvo Martín

ecalvo@iim.csic.es
986 23 19 30 - ext. 860377

Isabel Fuentes Santos

isafusa@iim.csic.es
986 23 19 30 - ext. 860207

Ester Jerusalén Lleó

ejerusalen@iim.csic.es 
986 23 19 30 - ext.

María José Pazó Fernández
mjpazo@iim.csic.es
986 23 19 30 - ext. 860362
Juan Severino Pino Ibáñez
jseverino@iim.csic.es
986 23 19 30 - ext 860377
Sara Valiente Rodríguez

s.valiente@csic.es
986 23 19 30 – ext. 860369

Vanesa Vieitez Dos Santos
vanesavds@iim.csic.es
986 23 19 30 - ext. 860362

volver arriba

Oceanoloxía

Francisco Gómez Figueiras
Xefe de grupo
paco@iim.csic.es
986 23 19 30 - ext. 860372
Mariña Amo Seco

amoseco@iim.csic.es 
986 23 19 30 - ext. 860368

Belén Arbones Fernández
belen@iim.csic.es
986 23 19 30 - ext. 860367
Rosa María Bañuelos Fuentes
banhuelos@iim.csic.es
986 23 19 30 - ext. 860366
Jesús Cacabelos Reyes

jcacabelos@iim.csic.es
986 23 19 30 - ext. 

Paula Conde Pardo

pconde@iim.csic.es 
986 23 19 30 - ext.

María del Mar Costa Portela

mcosta@iim.csic.es 
986 23 19 30 - ext. 860367

Susana Fernández Bastero

sbastero@iim.csic.es 
986 23 19 30 - ext. 860362

Fiz Fernández Pérez
fiz.perez@iim.csic.es
986 23 19 30 - ext. 860360
Mª Patricia Froján Fuentes
mariafrojan@iim.csic.es
986 23 19 30 - ext. 860365
Miguel Gil Coto
migil@iim.csic.es
986 23 19 30 - ext. 860378
Carmen González Castro
cgcastro@iim.csic.es
986 23 19 30 - ext. 860370
María López Acosta

lopezacosta@iim.csic.es 
986 23 19 30 - ext. 

Marta López Mozos

mlopezm@iim.csic.es 
986 23 19 30 - ext. 860375

Isabel Cristina Gomes Teixeira

isabeltx@iim.csic.es 
986 23 19 30 - ext.

Adrián Martínez Fernández

amartinez@iim.csic.es 
986 23 19 30 - ext. 

José Antonio Padín Álvarez

padin@iim.csic.es
986 23 19 30 - ext. 860382

Mercedes De la Paz Arándiga

mercedesdelapaz@iim.csic.es 
986 23 19 30 - ext. 860142

Trinidad Rellán Rellán
trini@iim.csic.es
986 23 19 30 - ext. 860366
Jesús Salvador Rey Muras
jrey@iim.csic.es
986 23 19 30 - ext. 860375
Antonio Luciano Velo Lanchas
avelo@iim.csic.es
986 23 19 30 - ext. 860374
Nicolás Villacieros Robineau

nvrobineau@iim.csic.es 
986 23 19 30 - ext. 860367

volver arriba

DEPARTAMENTO ECOLOXÍA Y RECURSOS MARIÑOS

XEFE DE DEPARTAMENTO

Graham J. Pierce

g.j.pierce@iim.csic.es 
986 23 19 30 - ext. 860137

Bioloxía e Fisioloxía Larvaria de Peixes

Miquel Planas Oliver
Xefe de grupo
mplanas@iim.csic.es
986 23 19 30 -ext 860160
Gonzalo del Olmo Berenguer

gdelolmo@iim.csic.es
986 23 19 30 - ext. 860161

José Pintado Valverde
pintado@iim.csic.es
986 23 19 30 - ext. 860164
Patricia Ruiz García
patriciaruiz@iim.csic.es
986 23 19 30 - ext. 860161

volver arriba

Ecoloxía Pesqueira

Juan Fco. Saborido Rey
Xefe de grupo
fran@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860253
Alexandre Alonso Fdez.
alex@iim.csic.es
986 23 19 30 - ext. 860254
Laura Casas Castaño
lauracasas@iim.csic.es
986 23 19 30 - ext. 860246
Mª Dolores Dguez. Vázquez
loli@iim.csic.es
986 23 19 30- ext. 860247
Mariña Fabeiro Quinteiro

fabeiro@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860244

Andrea Fariñas Bermejo

afarinas@iim.csic.es 
986 23 19 30 – ext. 860254

Diego Fernández Fernández

dfernandez@iim.csic.es 
986 23 19 30 – ext. 860137

Cristina García Fernández

cgarcia@iim.csic.es 
986 23 19 30 – ext. 860241

Francisco González Carrión

fgonzalez@iim.csic.es 
986 23 19 30 - ext. 860248

Paula Gutiérrez Muñoz

pgutierrez@iim.csic.es 
986 23 19 30 – ext. 860358

Elia López Iglesias

elopez@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860139

Gonzalo Mucientes Sandoval

gmucientes@iim.csic.es 
986 23 19 30 – ext. 860254

Cristina Nine Vidal
ninevidal@iim.csic.es
986 23 19 30 - ext. 860242
Marie Petitguyot

mpetitguyot@iim.csic.es 
986 23 19 30 – ext. 860248

Graham J. Pierce

g.j.pierce@iim.csic.es
986 23 19 30 - ext. 860137

Sonia Rábade Uberos
soniaru@iim.csic.es
986 23 19 30 - ext. 860243
María Lucía Rivera Charún

mlrivera@iim.csic.es 
986 23 19 30 – ext. 860242

Rebeca Paola Rodríguez Mendoza

rrodriguez@iim.csic.es 
986 23 19 30 – ext. 860254

Mario Soliño Millán

msolino@iim.csic.es
986 23 19 30 - ext. 860193

Jose Antonio Trillo Franco

jtrillo@iim.csic.es 
986 23 19 30 – ext. 860139

David Villegas Ríos

dvillegas@iim.csic.es 
986 23 19 30 – ext. 860246

volver arriba

Ecoloxía e Biodiversidade Mariña

Ángel F. González González
Xefe de grupo
afg@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860183
Elvira Abollo Rodríguez

eabollo@iim.csic.es
986 23 19 30 - ext. 860180

Victoria Botella Baena

vbotella@iim.csic.es
986 23 19 30 - ext. 860116

José Manuel Antonio Durán

jantonio@iim.csic.es
986 23 19 30 - ext. 860405

Lara García Alves

laragarcia@iim.csic.es
986 23 19 30 - ext. 860116

Elsa García Mayoral
egarcia@iim.csic.es
986 23 19 30 - ext. 860115
Santiago Pascual del Hierro
spascual@iim.csic.es
986 23 19 30 - ext. 860186
Graham J. Pierce
g.j.pierce@iim.csic.es
986 23 19 30 - ext. 860137
Andrea Ramilo Álvarez

andrearamilo@iim.csic.es
986 23 19 30 - ext. 860181

Helena Rguez. Domínguez

helenard@iim.csic.es
986 23 19 30 - ext. 860181

Javier Tamame González
tamame@iim.csic.es
986 23 19 30 - ext. 860184

volver arriba

DEPARTAMENTO BIOTECNOLOXÍA E ACUICULTURA

XEFE DE DEPARTAMENTO

Antonio Figueras Huerta

antoniofigueras@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext 860280

Ecofisioloxía, Biomarcadores e Xestión Sostible de Bivalvos

María José Fernández Reiriz
Xefa de grupo
mjreiriz@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext 860200
José M. Fernández Babarro
jbabarro@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860201
Isabel Fuentes Santos
isafusa@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860207
Beatriz González Pérez
bgpe@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860209
Uxío Labarta Fernández
labarta@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860214
Lourdes Nieto Leirós
lnieto@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860203
Elsa Silva Caride
elsi@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860202

volver arriba

Inmunoloxía e Xenómica

Beatriz Novoa García
Xefa de grupo

beatriznovoa@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext 860286

Margarita Álvarez Rodríguez
malvarez@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860283
Judith Castro Domínguez

juditc@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860283

Noelia M. Fajar González

nfajar@iim.csic.es 
986 23 19 30 – ext. 

Antonio Figueras Huerta
antoniofigueras@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860280
Raquel Lama López

raquell@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860283

Alejandro Moreno León

amoreno@iim.csic.es 
986 23 19 30 – ext. 860284

Marta Librán Pérez

mlibran@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860283

Patricia Pereiro González

patriciapereiro@iim.csic.es 
986 23 19 30 – ext. 860284

Magalí Rey Campos
mrey@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860284
Raquel Ríos Castro

rrios@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860285

Alejandro Romero Jódar
aromero@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860287
Amaro Saco Beiroa

asaco@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860283

volver arriba

Patobioloxía Molecular Mariña

Camino Gestal Mateo
Xefa de grupo

cgestal@iim.csic.es
986 23 19 30 - ext. 860290

Pilar Comesaña Lestayo

pilarcomesana@iim.csic.es 
986 23 19 30 - ext. 860292

María Sonia Dios Vidal

sdios@iim.csic.es 
986 23 19 30 - ext. 860281

Jaime Pérez Vázquez

jaimeperez@iim.csic.es 
986 23 19 30 - ext. 860292

volver arriba

Biotecnoloxía Acuática

Josep Rotllant Moragas
Xefe de grupo

rotllant@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860288

Pilar Comesaña Lestayo

pilarcomesana@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860292

Laura Guerrero Peña

lguerrero@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860289

Luis Méndez Martínez

lmendez@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860289

Paula Suárez Bregua

paulasuarez@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860289

volver arriba

DEPARTAMENTO TECNOLOXÍA DOS ALIMENTOS

XEFE DE DEPARTAMENTO

Xose A. Vázquez Álvarez

jvazquez@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext 860340

Bioquímica de Alimentos

Carmen González Sotelo
Xefe de grupo

carmen@iim.csic.es 
986 23 19 30 – ext. 860300

María Blanco Comesaña

mariab@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860308

Begoña Correa García
begonacorrea@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860302
Ana Marta Muñoz Colmenero

mcolmenero@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860307

Helena Pazó Malvido
hpazo@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860325
Ricardo Isaac Pérez Martín

ricardo@iim.csic.es

986 23 19 30 – ext. 860301

Marta Pérez Testa
mtesta@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860323
Graciela Ramilo Fernández
graciela@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860303
Patricia Ramos Ariza

ariza@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860324

Rosalía Rodríguez Riveiro

rosalia@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860385

Pablo Salgado Peniza

psalgado@iim.csic.es 
986 23 19 30 – ext. 

Ana Cristina Sánchez Díaz

asanchez@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860155

Noelia Sanz Pereira

nsanz@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860385

Amaya Velasco Herrero

amayavelasco@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860326

volver arriba

Biosistemas e Enxeñaría de Bioprocesos

Eva Balsa Canto
Xefa de grupo

ebalsa@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext 860403

Antonio Álvarez Alonso
Julio Rodríguez Banga

julio@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860236

David Miguel Ferreira dos Santos

dferreira@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860402

Nerea Martínez López

nmartinez@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 

Gemma Massonis Feixas

gmassonis@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 

Irene Otero Muras

ireneotero@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860383

Juan Carlos Ovalle Macías

jovalle@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860410

Adrian Pedreira Bar

apedreira@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860411

Miriam Rodriguez García

miriamr@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860402

Artai Rodríguez Moimenta

armoimenta@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860402

Carlos Pereira Luengo

cpereira@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860250

David Saque Henriques

davidh@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860409

Carlos Xosé Sequeiros Ferreiro

cxsequeiros@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext.

Luis Taboada Antelo
ltaboada@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860255
Diego Troitiño Jordedo

diegot@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 

Carlos Vilas Fernández
carlosvf@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860256

volver arriba

Microbioloxía e Tecnoloxía de Produtos Mariños

Marta López Cabo
Xefa de grupo
marta@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860261
Marta Bernárdez Costas
mbernar@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860269
Mª Teresa Blanco Martín
tblanco@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860268
Alberto Gallego López
bertor@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860270
Silvia Muñoz Santiago

silviam@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860313

Sonia Rodríguez Carrera
soniacarrera@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860208
Juan J. Rodríguez Herrera
juanherrera@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860260

volver arriba

Química de Produtos Mariños

Santiago Aubourg Martínez
Xefe de grupo
saubourg@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext 860309
Lorena Barros Tajes
lorenab@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860314
Mónica Carrera Mouriño
mcarrera@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860312
Verónica Castro Bustelo

vcastro@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860316

Ingrid Fernández Fortes

ifernandez@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860318

María Jesús González Pérez
mjgp@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860317
Salomé Lois Romero
salomel@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860315
Isabel Medina Méndez
medina@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860310
Lucía Méndez López

luciamendez@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860319

Francisco Javier Moreno Acea

fmoreno@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860412

Manuel Pazos Palmeiro
mpazos@iim.csic.es
986 23 19 30 - ext. 860305
Marcos Trigo Trigo
mtrigo@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860352

volver arriba

Reciclaxe e Valorización de Residuos

Xose A. Vázquez Álvarez
Xefe de grupo
jvazquez@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext 860340
Ana Isabel Durán Durán
anais@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860344
Francisco Javier Fraguas Cadavid

xavi@iim.csic.es 
986 23 19 30 - ext. 860345

Araceli Menduiña Santomé
araceli@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860343
Marga Nogueira Chapela
marga@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860344
Adrian Pedreira Bar

apedreira@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860411

Jesús Valcárcel Barros

jvalcarcel@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860341

volver arriba

Unidade de Cultura Científica do IIM

José Pintado Valverde
Vicedirector de Cultura Científica

vicecultura@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860164

Jaime Amaro Blanco
Comunicacións

jamaro@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860135

Gabriela Ojeda Romano
Cultura Científica

gojeda@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860135

Antonio Jesús Diosdado Aragón
Garantía Xuvenil

adiosdado@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860135

volver arriba

Unidade de Cultura Científica do CSIC en Galicia

Luisa Martínez Lorenzo
UCC - CSIC Galicia
luimar@iim.csic.es
986 23 19 30 – ext. 860135

volver arriba