O Instituto de Investigacións Mariñas conta cun servizo de mantemento e taller encargado da realización de pequenos arranxos e do bo funcionamento das instalacións do centro.

 

OBXECTIVOS

O servizo de mantemento ten como fin último xestionar e previr as posibles avarías que interfiran no bo funcionamento do IIM.

Entre as tarefas que se levan a cabo no servizo de mantemento, destacamos as seguintes:

  • Xestión de Residuos (pilas, tóner, cartuchos de tinta, tubos fluorescentes, material avariado…)
  • Xestión da instalación eléctrica: SAI, instalación de novas conexións e mantemento das xa existentes. Calefacción
  • Xestión das conducións de auga. Fontanería
  • Instalación/mantemento Redes telefónicas/informáticas (cableado)
  • Instalación de auga destilada (filtros, balas de resina, cabezais, equipo Millipore, condutos…)
  • Mantemento dos equipos de aire acondicionado
  • Mantemento mecánico de instrumentación de laboratorio e acuarios
  • Mantemento de cámaras frigoríficas (compresores, ventiladores, radiadores, válvulas de laminación, termóstatos…)
  • Mantemento de mobiliario de oficina e laboratorio (cerrallaría, carpintaría…)
  • Frota de vehículos (revisións periódicas, reparacións, ITV)
Ler máis