MANTEMENTO E TALLER

O Instituto de Investigacións Mariñas conta cun servizo de mantemento e taller encargado da realización de pequenos arranxos e do bo funcionamento das instalacións do centro.

 

OBXETIVOS

O servizo de mantemento ten como fin último xestionar e previr as posibles avarías que interfiran no bo funcionamento do IIM.

Entre as tarefas máis destacables que levan a cabo no servizo de mantemento, destacamos as seguintes:

  • Xestión de Residuos (pilas, tóner, cartuchos de tinta, tubos fluorescentes, material avariado…)
  • Xestión da instalación eléctrica: SAI, instalación de novas conexións e mantemento das xa existentes. Calefacción
  • Xestión das conducións de auga. Fontanería
  • Instalación/mantemento Redes telefónicas/informáticas (cableado)
  • Instalación de auga destilada (filtros, balas de resina, cabezais, equipo Millipore, condutos…)
  • Mantemento dos equipos de aire acondicionado
  • Mantemento mecánico de instrumentación de laboratorio e acuarios
  • Mantemento de cámaras frigoríficas (compresores, ventiladores, radiadores, válvulas de laminación, termóstatos…)
  • Mantemento de mobiliario de oficina e laboratorio (cerrallaría, carpintaría…)
  • Frota de vehículos (revisións periódicas, reparacións, ITV)

CONTACTO

Recoméndase aos recentemente chegados ao IIM que, se necesitan recorrer ao servizo de mantemento, se poñan en contacto co responsable do mesmo en persoa ou envíen un email.

Contacto na sala 018

Petición servizo: mantenimiento@iim.csic.es

Responsable mantemento: Juan Villar: jvillar@iim.csic.es Ext: 860105

 

Ler máis