Persoal Publicacións Proxectos e contratos Teses

OBXECTIVOS

BXQM investiga os ciclos bioxeoquímicos de elementos minoritarios (N, P, Se) e traza (bioactivos, grupo do platino e REE) no océano, os seus intercambios na interfase terra-océano e influencias antropoxénicas. Aborda os procesos bioxeoquímicos segundo pautas marcadas nos programas internacionais LOICZ e GEOTRACES e colabora con científicos españois e estranxeiros expertos en xeoloxía e bioloxía.

 

LIÑAS DE INVESTIGACIÓN

  1. Ciclo bioxeoquímico mariño de elementos minoritarios (N, P, Se)
  2. Ciclo bioxeoquímico mariño de elementos traza (ET)
  3. Ciclo bioxeoquímico mariño dos elementos do grupo do platino (EPG)
  4. Ciclo bioxeoquímico mariño das terras raras (REE)

 

CONTACTO

Ricardo Prego Reboredo

email: prego@iim.csic.es

Tel.: +34 986 231930 ext. 860140

Antonio Cobelo García

email: acobelo@iim.csic.es

Tel.: +34 986 231930 ext. 860145

Ler máis