Abre en Setembro | Bolsas JAE Intro ICUs 2020 para estudantes de mestrado

O Instituto de Investigacións Mariñas ofrece 6 programas de formación remunerados (800€/mes) para estudantes de mestradon que queiran realizar o seu TFM connosco. A duración da bolsa é de ata 6 meses de duración e enmárcase dentro da convocatoria JAE Intro ICUs 2020 do CSIC.

As persoas interesadas poderán presentar as súas solicitudes do 1 de setembro de 2020 ao 30 de outubro de 2020, mandando, nun único PDF, a seguinte documentación ao enderezo jaeintro@iim.csic.es:

  • Unha carta de motivación de máximo 1 páxina.

  • Un CV de máximo 4 páxinas que conteña:

    • Datos persoais como nome, data e lugar de nacemento, nacionalidade, etc.,
    • unha descrición da vida laboral e académica do candidato ou candidata,
    • o nivel de idiomas,
    • e a media final (GPA) de cada unha das titulacións conseguidas (grao, mestrado, etc.) ou que se estean cursando actualmente, no formato orixinal da institución expedidora, así como a súa conversión a unha escala de 0 a 10.00.

A media final debe ser calculada excluíndo as notas conseguidas en teses ( TFG, TFM, etc.)

Para máis información e coñecer os diferentes proxectos ofertados, podes consultar a páxina web da oferta ou o ficheiro en detalle da convocatoria. Ademais, non dubides en contactar aos e ás investigadoras responsables de cada unha das ofertas.

Convocatoria pechada| Expressions of Interest – MSCA-IF 2020

The Institute of Marine Research opens a Call for Expressions of Interest to apply for funding through the Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowships 2020 programme.

This year, the Institute presents 11 opportunities to boost the candidates’ research careers in ocean science & aquaculture in one of the main Spanish institutions on this field.

The Institute of Marine Research’s Call will be open until Fri, 5th June, at 5pm (UTC +2).

Oferta de traballo #IIM-2019-3A

The Institute of Marine Research offers 7 Master thesis grants to promote scholarly research in marine sciences by students already enrolled in a Master programme at any European University.

Each fellowship will be funded with a monthly stipend of 800€ up to a total of 4,800 € (6 months).

These scholarships are focused to master students interested in starting a research career, making possible the realization of a period of fellowship in one of the research groups that develop their work in the Institute of Marine Research (IIM) of the Spanish National Research council (CSIC), according to specific thesis topics.

Click here for further information.

Oferta de traballo #IIM-2019-3

The Institute of Marine Research offers 10 Master thesis grants to promote scholarly research in marine sciences by students already enrolled in a Master programme at any European University.

Each fellowship will be funded with a monthly stipend of 800€ up to a total of 4,800 € (6 months).

These scholarships are focused to master students interested in starting a research career, making possible the realization of a period of fellowship in one of the research groups that develop their work in the Institute of Marine Research (IIM) of the Spanish National Research council (CSIC), according to specific thesis topics.

Click here for further information.


Oferta de traballo #IIM-2019-2 (Finalizado)

Buscamos: Candidatos con experiencia en Espectrometría de Masas para optar a un contrato Predoutoural de Formación de Persoal Investigador (FPI)

Requisitos: Graduados en química, bioquímica, farmacia ou equivalentes, que  finalizasen o seu grao con data posterior ó 1 de xaneiro de 2016.

Interesados: Enviade Curriculum Vitae e expedente académico a Isabel Medina


Oferta de traballo #IIM-2019-1 (Finalizado)

The Institute of Marine Research offers two PhD opportiunities as part of the Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Network “SEACHANGES: Thresholds in Human Exploitation of Marine Vertebrates.

Click in the following links for further information:

Hindcasting to forecast. An archaeobiological approach to the European hake fisheries (ESR10)
Current and historical threats to dolphins in the Atlantic and the Mediterranean (ESR11)

Prazo: 30 de Xuño