Convocatoria aberta | FPU 2021 | Oportunidades para o teu PhD no IIM

O Instituto de Investigacións Mariñas (IIM-CSIC) ofrece 3 temas de investigación para solicitar contratos predoutoraisl de 4 anos de duración enmarcados nas Axudas para a Formación de Profesorado Universitario ( FPU) 2021 do Ministerio de Universidades.

A persoa interesada debe contactar coas supervisoras ou supervisores do tema achegando: (1) o seu CV e (2) o teu expediente académico. A persoa supervisora informará sobre a selección e xuntos teredes que realizar unha proposta de proxecto e unha solicitude conxunta ao Ministerio de Universidades antes do 17 de decembro, por tanto, asegúrate de realizar o contacto antes do 10 de decembro.

Podes consultar os temas e os datos de contacto dos supervisoras/es na siguente ligazón.

Convocatoria fechada | | FPI 2021 | Oportunidades para o teu PhD no IIM 

O Instituto de Investigacións Mariñas (IIM-CSIC) ofrece 1 contrato predoutoral enmarcado no Programa para a Formación de Doutores da Axencia Estatal de Investigación (antigas FPI). Estes contratos son outorgados pola Axencia Estatal de Investigación a persoas que desexen obter un doutoramento asociado a un Proxecto de I+D específico que fose financiado polo Programa Estatal de “Proxectos de I+D+i Xeración de Coñecemento e Retos Investigación” de 2020.

A listaxe de proxectos  está dispoñible na seguinte ligazón.

As persoas solicitantes deberán presentar a súa solicitude a través da plataforma electrónica habilitada para tal efecto antes do  11 de novembro de 2021 ás 14:00 horas ( UTC+1; Vigo).

Convocatoria pechada | Bolsas JAE Intro ICUs 2021 para estudantes de mestrado

O Instituto de Investigacións Mariñas ofrece 8 programas de formación remunerados (800€/mes) para estudantes de mestrado que queiran realizar o seu TFM connosco. A duración da bolsa é de ata 6 meses de duración e enmárcase dentro da convocatoria JAE Intro ICUs 2021 do CSIC.

As persoas interesadas poderán presentar as súas solicitudes ata o 30 de outubro de 2021, mandando, nun único PDF, a seguinte documentación ao enderezo fran@iim.csic.es:

 • Unha carta de motivación de máximo 1 páxina.

 • Un CV de máximo 4 páxinas que conteña:

  • Datos persoais básicos: nome, apelidos, lugar de nacemento, nacionalidade ou e nivel de idiomas,
  • unha descrición da vida laboral e académica do candidato ou candidata,
  • o nivel de idiomas,
  • e a media final (GPA) de cada unha das titulacións conseguidas (grao, mestrado, etc.) ou que se estean cursando actualmente, no formato orixinal da institución expedidora, así como a súa conversión a unha escala de 0 a 10.00.

A media final debe ser calculada excluíndo as notas conseguidas en teses ( TFG, TFM, etc.)

Para máis información e coñecer os diferentes proxectos ofertados, podes consultar a páxina web da oferta. Ademais recomendamos encarecidamente que consultes tamén o ficheiro en detalle da convocatoria e a información recollida da web xeral das JAE Intro ICUs 2021. Non dubides en contactar aos e ás investigadoras responsables de cada unha das ofertas.

Closed Call| MSCA-IF 2021| Post-doc Contracts Call

The Institute of Marine Research (IIM-CSIC) offers 6 Research Topics (check webpage) to apply with us for post-doctoral contracts within the Spanish Research Agency’s Financial Aid programme Marie Skłodowska-Curie Actions – PF 2021. 

Check the research topic summaries and contact the supervisor with your CV to start the application process by august,2021

Beware that, once the candidate has contacted their potential supervisor and if selected, they will have to discuss, write & submit a final application together to the Spanish Research Agency. We advise you to contact your potential supervisor as soon as possible.

Check the webpage for this Call for more details.

Closed Call | MSCA-ITN |Two open PhD in the Bioprocesses Engineering group, at IIM-CSIC (Vigo)

 • We are looking for two Early Stage Researchers (ESRs) to join the ITN e-MUSE with a master degree and interested to develop innovative modelling and control techniques in complex dynamic biological systems.
 • The E-MUSE training programme aims at developing young researchers’ skills at the interface between artificial intelligence and life sciences. The challenge is to acquire a shared language bridging life science questions and original modelling approaches. The research programme of the E-MUSE network is to develop innovative modelling methodologies to understand a complex microbial ecosystem and identify levers to control and/or predict its evolution. E-MUSE’s transdisciplinary network gathers academic and industrial partners to equip Early Stage Researchers (ESRs) with scientific, research and transferable skills to become leaders in academic research or industry. They will be at the cutting edge of the modelling methodologies that we apply to model structural and dynamic features of microbial communities, to identify key processes and biomarkers for specific applications.

 

 • We are hiring two ESRs:
 1. Early Stage Researcher (ESR2) | PhD fellowship in dynamics of cellular interactions | E-MUSE Complex microbial ecosystems multiscale modelling: mechanistic and data driven approaches integration” MSCA-ITN-2020 European Training Network
 2. Early Stage Researcher (ESR3) | PhD fellowship in feed-back control of individual cells in microorganism populations | E-MUSE Complex microbial ecosystems multiscale modelling: mechanistic and data driven approaches integration” MSCA-ITN-2020 European Training Network

Check the webpage for this Call for more details.

ClosedCall |Two open positions in the Bioprocesses Engineering group, at IIM-CSIC (Vigo)

1. Researcher on multiscale mechanistic modelling of bacteria dynamics under antimicrobial effect.

 • We need: BSc in Mathematics, Engineering, Physics or similar interested in pursuing a PhD.
 • We offer: 6 months contract (gross salary approx. 2000 €/month in 14 payments) with possibility of extension to 3 years if the candidate wants to finally pursue the PhD thesis.
 • Requirements:
  •  Knowledge on simulating and understanding ordinary and partial differential equations.
  •  Good oral and writing English skills
 • We also value
  •  Knowledge on Matlab, parallel computing, microbiology, mathematical modelling, statistics, optimization, parameter estimation or control theory.
  • BSc grades above 7.

2. Research assistant to develop user-friendly web-based platforms aimed to simulate dynamic models

 • We need: BSc graduate or any Higher Level Training Cycle with expertise on implementing web-pages and programming skills in different languages (C++, python, R,…)
 • We offer: A minimum of 9 months contract with salary to negotiate depending on the candidate’s expertise
 • We also value knowledge on: Matlab (original language of the models to integrate in the platform), Oral and writing English skills, differential equations.


Questions and applications must be sent before 3rd of March to Míriam Rodríguez García at Miriamr@iim.csic.es 

More info:

– Group webpage http://www.iim.csic.es/index.php/tecnologia-de-los-alimentos/ingenieria-deprocesos

– Webpage of the project’s principal investigator http://resistance.iim.csic.es/mrgarcia

– The candidates will work extending previous work developed on the projects RESISTANCE (DPI2014-54085-JIN, http://resistance.iim.csic.es/Resistance) and ControlAR (RTI2018-093560-J-I00 http://resistance.iim.csic.es/)

Convocatoria pechada | Juan de la Cierva 2020 | Post-doc Contracts Call

The Institute of Marine Research (IIM-CSIC) offers 8 Research Topics (check webpage) to apply with us for post-doctoral contracts within the Spanish Research Agency’s Financial Aid programme Juan de la Cierva (JdC) 2020. There are 2 types of contracts you can apply to depending on your PhD experience:

 • The Juan de la Cierva Training call for PhDs finished between 2019 and 2020. It offers two-year contracts for recent doctors to give them a first post-doctoral experience.
 • The Juan de la Cierva Incorporation call for PhDs finished between 2016 and 2018. It offers three-year contracts to strengthen the research skills of young doctors at a Spanish research organisation.

Check the research topic summaries and contact the supervisor with your CV to start the application process by Sunday, 10th January 2021.

Beware that, once the candidate has contacted their potential supervisor and if selected, they will have to discuss, write & submit a final application together to the Spanish Research Agency. We advise you to contact your potential supervisor as soon as possible.

Check the webpage for this Call for more details.

Convocatoria pechada | FPU 2020 | PhD Research Topics for Pre-doc contracts

The Institute of Marine Research offers 13 Research Topics to apply with us for a PhD contract within the Spanish Ministry of Universities financial aid programme for pre-doctoral contracts (FPUs).

These contracts are awarded to graduates already enrolled in a PhD program or finishing an official MSc degree which granted access to a doctoral program. The aid covers the contract of a graduate for up to 4 years. Check the flyer with the highlights of our research topics and the detailed information, to apply with us.

Convocatoria pechada | Bolsas JAE Intro ICUs 2020 para estudantes de mestrado

O Instituto de Investigacións Mariñas ofrece 6 programas de formación remunerados (800€/mes) para estudantes de mestradon que queiran realizar o seu TFM connosco. A duración da bolsa é de ata 6 meses de duración e enmárcase dentro da convocatoria JAE Intro ICUs 2020 do CSIC.

As persoas interesadas poderán presentar as súas solicitudes do 1 de setembro de 2020 ao 30 de outubro de 2020, mandando, nun único PDF, a seguinte documentación ao enderezo jaeintro@iim.csic.es:

 • Unha carta de motivación de máximo 1 páxina.

 • Un CV de máximo 4 páxinas que conteña:

  • Datos persoais como nome, data e lugar de nacemento, nacionalidade, etc.,
  • unha descrición da vida laboral e académica do candidato ou candidata,
  • o nivel de idiomas,
  • e a media final (GPA) de cada unha das titulacións conseguidas (grao, mestrado, etc.) ou que se estean cursando actualmente, no formato orixinal da institución expedidora, así como a súa conversión a unha escala de 0 a 10.00.

A media final debe ser calculada excluíndo as notas conseguidas en teses ( TFG, TFM, etc.)

Para máis información e coñecer os diferentes proxectos ofertados, podes consultar a páxina web da oferta ou o ficheiro en detalle da convocatoria. Ademais, non dubides en contactar aos e ás investigadoras responsables de cada unha das ofertas.

Convocatoria pechada| Expressions of Interest – MSCA-IF 2020

The Institute of Marine Research opens a Call for Expressions of Interest to apply for funding through the Marie Skłodowska-Curie Actions – Individual Fellowships 2020 programme.

This year, the Institute presents 11 opportunities to boost the candidates’ research careers in ocean science & aquaculture in one of the main Spanish institutions on this field.

The Institute of Marine Research’s Call will be open until Fri, 5th June, at 5pm (UTC +2).

Oferta de traballo #IIM-2019-3A

The Institute of Marine Research offers 7 Master thesis grants to promote scholarly research in marine sciences by students already enrolled in a Master programme at any European University.

Each fellowship will be funded with a monthly stipend of 800€ up to a total of 4,800 € (6 months).

These scholarships are focused to master students interested in starting a research career, making possible the realization of a period of fellowship in one of the research groups that develop their work in the Institute of Marine Research (IIM) of the Spanish National Research council (CSIC), according to specific thesis topics.

Click here for further information.

Oferta de traballo #IIM-2019-3

The Institute of Marine Research offers 10 Master thesis grants to promote scholarly research in marine sciences by students already enrolled in a Master programme at any European University.

Each fellowship will be funded with a monthly stipend of 800€ up to a total of 4,800 € (6 months).

These scholarships are focused to master students interested in starting a research career, making possible the realization of a period of fellowship in one of the research groups that develop their work in the Institute of Marine Research (IIM) of the Spanish National Research council (CSIC), according to specific thesis topics.

Click here for further information.


Oferta de traballo #IIM-2019-2 (Finalizado)

Buscamos: Candidatos con experiencia en Espectrometría de Masas para optar a un contrato Predoutoural de Formación de Persoal Investigador (FPI)

Requisitos: Graduados en química, bioquímica, farmacia ou equivalentes, que  finalizasen o seu grao con data posterior ó 1 de xaneiro de 2016.

Interesados: Enviade Curriculum Vitae e expedente académico a Isabel Medina


Oferta de traballo #IIM-2019-1 (Finalizado)

The Institute of Marine Research offers two PhD opportiunities as part of the Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Network “SEACHANGES: Thresholds in Human Exploitation of Marine Vertebrates.

Click in the following links for further information:

Hindcasting to forecast. An archaeobiological approach to the European hake fisheries (ESR10)
Current and historical threats to dolphins in the Atlantic and the Mediterranean (ESR11)

Prazo: 30 de Xuño