Persoal Publicacións Proxectos e contratos          

OBXECTIVOS

O obxectivo científico do grupo é a aplicación de metodoloxías moleculares e celulares a estudos básicos de enfermidades de moluscos, así como a aplicación de ciencia básica para mellorar o rendemento e a sustentabilidade da acuicultura mariña.

A nosa proposta de investigación integra unha combinación de ferramentas xenéticas, epixenéticas, de bioloxía molecular e de microscopía para identificar os axentes causantes de enfermidades, analizar as interaccións hospedador-patóxeno e a activación e modulación de mecanismos de defensa e resistencia fronte a agresións externas, comprender o papel que a expresión diferencial de xenes en relación coa etioloxía da enfermidade e proporcionar enfoques máis individualizados para a súa xestión.

Buscamos transferir coñecementos, tecnoloxía e información sobre os campos nos que se están facendo importantes investimentos en investigación básica, que permita o seu uso rendible en investigación aplicada.

 

LIÑAS DE INVESTIGACIÓN

Para alcanzar os nosos obxectivos, o Grupo de Patobioloxía Molecular Mariña desenvolve o seu traballo a partir das seguintes liñas:

  • Desenvolvemento temperán | Estudo dos mecanismos xenéticos e moleculares relacionados co desenvolvemento temperán de especies de moluscos con potencialidade para a acuicultura (cefalópodos).
  • Mecanismos reguladores | Xenéticos, medioambientais e nutricionais do sistema inmune e da resistencia a enfermidades: relación hospedador-patóxeno, resistencia-supervivencia, etc.).

CAPACIDADES

Grazas ao noso traballo, temos a capacidade de realizar os seguintes traballos, abertos para a colaboración con outros grupos e entidades interesadas nos seguintes eidos:

  • Estudos básicos de desenvolvemento temperá e enfermidades de moluscos | por medio da aplicación de metodoloxías moleculares e celulares (ferramentas xenéticas, epixenéticas, de bioloxía molecular e de microscopía).
  • Estudos de transcriptómica e xenética de poboacións | Coa aplicación de tecnoloxía computacional bioinformática.

OUTROS INTERESES

Nuestro trabajo no se restringe a nuestras líneas de investigación. En nuestro grupo tenemos otros intereses centrados en conocer mejor las enfermedades de moluscos y mejorar la acuicultura:

  • Caracterización de las proteínas del moco y de la tinta de cefalópodos en la búsqueda de nuesvos compuestos bioactivos (i.e. nuevos agentes bactericidas)
  • Evaluación de la capacidad regeneradora de tejidos de cefalópodos y su relación con la discriminación de lo propio y lo extraño en tejidos injertados.

CONTACTO

 

Camino Gestal Mateo

 

 

 

 

 

email: cgestal@iim.csic.es

Tel.: +34 986 231930 ext. 860291

Sonia Dios Vidal

 

 

 

 

 

email: sdios@iim.csic.es

Tel.: +34 986 231930 ext. 860289

Ler máis