Persoal Publicacións Proxectos e contratos Teses

  • PROXECTO: Estado ambiental actual pola presencia de elementos traza, nutrintes e materia orgánica no río Ulla e o seu estuario.

Investigador Principal: Ricardo Prego

Organismo financiador: Cobre San Rafael

Financiamento: 57.000 €

Período: 2018 – 2019


  • Referencia: COST ACTION TD1407    

PROXECTO NOTICE: Rede de Elementos Tecnolóxicamente Críticos: dende os Procesos Medioambientais ás Ameazas de Saude Humana.

Investigador Principal: COBELO GARCÍA, ANTONIO

Organismo Financiador: UE

Financiamento: 205.171,50 €

Inicio: 15/04/2015  Fin: 14/04/2019