Persoal Publicacións Proxectos e contratos Teses

  • Referencia: COST ACTION TD1407    

PROXECTO NOTICE: Rede de Elementos Tecnolóxicamente Críticos: dende os Procesos Medioambientais ás Ameazas de Saude Humana.

Investigador Principal: COBELO GARCÍA, ANTONIO

Organismo Financiador: UE

Financiamento: 205.171,50 €

Inicio: 15/04/2015  Fin: 14/04/2019