Persoal Publicacións Proxectos e contratos Teses Web do grupo

  • Referencia: FCT-16-10804

PROXECTO SyngDoc: O desconocido mundo dos Signátidos.

Investigador Principal: PLANAS OLIVER, MIGUEL

Organismo Financiador: FECYT 

Financiamento: 18.000 €

Inicio: 01/01/2017  Fin: 31/12/2017


  • Referencia: 902010160011        

CONVENIO: Desenvolvemento de programa conxunto de conservación, cría e mantemiento en cautividade de exemplares de cabaliño de mar (ACUARIO INBURSA)

Investigador Principal: PLANAS OLIVER, MIGUEL

Organismo Financiador: BLAU LIFE, S.A.P.I. DE CV

Financiamento: 6.000,00 €

Inicio: 15/03/2016  Fin: 14/03/2018 


  • Referencia: CGL2015-68110-R     

PROXECTO HIPPOECO: Implicación da alimentación dos proxenitores e da dispoñibilidade de cobertura vexetal na viabilidade do Hippocampus guttulatus: Simulación en catividade.

Investigador Principal: PLANAS OLIVER, MIGUEL

Organismo Financiador: MINECO (FEDER)

Financiamento: 52.000,00 €

Inicio: 01/01/2016  Fin: 31/12/2018 


  • Referencia: 1541S/2015  

PROXECTO HIPPOPARQUES: Identificación e caracterización de poboacións e hábitats de cabaliños de mar e outros Signátidos.

Investigador Principal: PLANAS OLIVER, MIGUEL

Organismo Financiador: MAPAMA

Financiamento: 64.526,50 €

Inicio: 18/12/2015  Fin: 18/12/2018


  • Referencia: 07040113000720140070  

CONVENIO:  Desenvolvemento de programas de conservación, cría e mantemento en catividade de exemplares de cabaliño de mar Hippocampus guttulatus.

Investigador Principal: PLANAS OLIVER, MIGUEL

Organismo Financiador: VigoZoo

Financiamento: 7.000,00 €

Inicio: 26/11/2013  Fin: 25/11/2016