Persoal Publicacións Proxectos e contratos Teses

  • Referencia: 773330

PROXECTO GAIN: Intensificación da acuicultura verde en Europa.

Investigador-a Principal: Vázquez Álvarez, Xose Antón e González Sotelo, Carmen

Organismo Financiador: UE

Financiamento: 26.5831,83 €


  • Referencia: EAPA_87/2016

PROXECTO SEA-TRACES: Ferramentas de trazabilidade e etiquetaxe intelixente para unha produción sustentable de produtos do mar.

Investigadora Principal: González Sotelo, Carmen

Organismo Financiador: UE

Financiamento: 637322,25 €

Inicio: 01/01/2018 Fin: 31/12/2020


  • Referencia: EAPA_151/2016

PROXECTO BLUEHUMAN: A biotecnoloxía azul como un camiño para a innovación na saúde humana apuntando ao crecemento intelixente na área atlántica.

Investigador Principal: Pérez Martín, Ricardo e Vázquez Álvarez, Xose Antón

Organismo Financiador: UE

Financiamento: 150.000 €

Inicio: 01/01/2018 Fin: 31/12/2020


  • Referencia: 0245_IBEROS_1_E  

PROXECTO IBEROS: Instituto de Bioenxeñería en rede para o envellecemento saudable.

Investigador Principal: Vázquez Álvarez, Xosé A. e Pérez Martín, Ricardo

Organismo Financiador: UE

Financiamento: 191.938,5

Inicio: 01/10/2015 Fin: 30/09/2019


  • Referencia: 0302_CVMAR_I_1_P

PROYECTO CVMar+i: Innovación industrial a través de colaboracións específicas entre empresas e centros de investigación no contexto da valorización biotecnolóxica mariña.

Investigador Principal: Pérez Martín, Ricardo e Vázquez Álvarez, Xosé A.

Organismo Financiador: UE

Financiamento: 325.508,97 €

Inicio: 01/10/2015 Fin: 31/12/2019


 


  • Referencia: LIFE13 ENV/ES/000131    

PROYECTO ISEAS. Solucións innovadoras para a sustentabilidade das pesquerías europeas, basadas na redución e xestión dos descartes pesqueiros (mecanismos de valorización).

Investigador Principal: Pérez Martín, Ricardo

Organismo Financiador: UE

Financiamento: 808.904,00 €

Inicio: 01/07/2014  Fin: 30/06/2018

Ler máis