Persoal Publicacións Proxectos e contratos Teses Web do grupo

  • Referencia: 070401150009        

CONVENIO:  Análise de datos recolleitos pola UTPB no programa de monitoraxe da frota de baixura e formación de técnicos desta unidade nas técnicas empregadas (Consellería do Medio Rural e do Mar da Xunta de Galicia para o proxecto).

Investigador Principal: ALONSO FERNÁNDEZ, ALEXANDRE

Organismo Financiador: Xunta de Galicia

Financiamento: 180.000,00 €

Inicio: 16/04/2016  Fin: 15/04/2019


  • Referencia: CTM2015-66676-C2-1-R          

PROXECTO DREAMER. Dinámica do recrutamento da pescada Europea

Investigador Principal: SABORIDO REY, JUAN FRANCISCO

Organismo Financiador: MINECO (FEDER)

Financiamento: 220.000,00 €

Inicio: 01/01/2016  Fin: 31/12/2018


  • Referencia:  CTM2011–30155–C03–03                      

PROXECTO CASGASS: Catch rate standardisation of fin-fishes targeted by the Galician (NW Spain) small-scale fishery

Investigador Principal: A. Alonso-Fernández

Organismo Financiador: ICES

Financiamento: 6.500 €

Inicio: 01/05/14 Fin: 30/04/15


  • Referencia: UCA2009020197          

CONVENIO FLEMISH CAP. Realización de campañas de investigación pesqueira no banco de Flemish Cap.

Investigador Principal: SABORIDO REY, JUAN FRANCISCO

Organismo Financiador: IEO (Instituto Español de Oceanografía)

Financiamento: 507.092,60 €

Inicio: 22/12/2010  Fin: 31/12/2017