Persoal Publicacións Proxectos e contratos Teses

  • Referencia: CTM2016-76146-C3-2-R   

PROXECTO ARIOS: Acidificación nas rías e plataforma oceánica Iberica: Bioloxía e especiación química.

Investigador Principal: FERNÁNDEZ BABARRO, J.

Organismo financiador: MINECO

Financiamento: 91.000 €

Inicio: 30/12/2016 Fin: 29/12/2019


  • Referencia: 201540E107 

PROXECTO MODELSAD: Desenvolvemento de Modelos Empíricos e Bioeconómicos para implantar un Sistema de Apoio ás Decisións (SAD) na industria mexilloeira

Investigador Principal: LABARTA FERNÁNDEZ, EUGENIO

Organismo Financiador: CSIC

Financiamento: 21.633,98

Inicio: 01/12/2015  Fin: 30/11/2018


  • Referencia: AGL2013-45945-R   

PROXECTO MYTIGA. Riscos biolóxicos e ambientais no cultivo de Mytilus galloprovincialis no marco de cambio climático.

Investigador Principal: FERNÁNDEZ BABARRO, J. / PADÍN J.A.

Organismo Financiador: MINECO (FEDER)

Financiamento: 130.000,00 €

Inicio: 01/01/2014  Fin: 31/12/2017


  • Referencia: AGL2013-49144-C3-2-R   

PROYECTO FIGEBIV. Fisioloxía e xenética do crecemento en bivalvos comerciais.

Investigador Principal: FERNÁNDEZ REIRIZ, MARÍA JOSÉ

Organismo Financiador: MINECO (FEDER)

Financiamento: 65.000,00 €

Inicio: 01/01/2014  Fin: 31/12/2016


  • Referencia:  09MMA038E                                  

CONTRATO DE INVESTIGACIÓN: Mexillón. Sostenibilidade ecolóxica e optimización de rendementos

Investigador Principal: U. Labarta.

Organismo Financiador: PROINSA S.A.

Financiación: 270.000 €.

Inicio: 01/12/2009 Fin: 31/10/2015


  • PROYECTO ESSMA: Ecological Sustainability of Suspended Mussel Aquaculture

Investigador Principal: M.J. Fernandez–Reiriz

Organismo Financiador: 

Financiación: 125.000 €

Inicio: 01/10/2009  Fin: 31/08/2013

Ler máis