Persoal Publicacións Proxectos e contratos Teses Cursos

 • Referencia: 201730E020         

PROXECTO MODMED: Caracterización elemental, óptica e molecular da materia orgánica disolta do mar Mediterráneo e Atlántico nororiental

Investigador Principal: Álvarez Salgado, X.A.

Organismo Financiador: CSIC

Financiamento: 10.600 €

Inicio: 01/01/2017  Fin: 31/12/2017


 • Referencia: 20164545                       

CONTRATO: Determinación das causas da diminución dos bancos de cadelucha. Condicionantes naturais e antropoxénicos

Investigador Principal:  Álvarez Salgado, X.A.

Organismo Financiador:   Xunta de Galicia

Financiamento: 14.520 €.

Inicio: 01/06/2016  Fin: 31/05/2019


 • Referencia: 677039          

PROXECTO CLIMEFISH: Creación dun marco de apoio na toma de decisións, para asegurar a producción sostible de peixes en Europa baixo o cambio climático.

Investigador Principal: Álvarez Salgado, X.A.

Organismo financiador: UE

Financiamento: 271.962,50 €

Inicio: 01/04/2016 Fin: 31/03/2020


 • Referencia: CTM2015-69392-C3-2-R        

PROXECTO FLUXES-SP3: Fluxo do carbono nun sistema de afloramento costeiro (Cabo Blanco, NO de África): caracterización elemental, óptica, isotópica e molecular

Investigador Principal: Álvarez Salgado, X.A.

Organismo financiador: MINECO (FEDER)

Financiamento: 120.000,00 €

Inicio: 01/01/2016 Fin: 31/12/2018


 • Referencia: CTM2014-57334-JIN          

PROXECTO FERMIO. Elucidando o papel ambiental da materia orgánica mediante o uso de propiedades moleculares isotópicas e ópticas en ecosistemas acuáticos.

Investigadora Principal: Nieto Cid, M.

Organismo financiador: MINECO (FEDER)

Financiamento: 112.000,00 €

Inicio: 01/01/2015  Fin: 31/12/2017


PROXECTOS FINALIZADOS


 • Referencia: 20134466                        

CONTRATO: Estudo dos bancos naturais de coquina: problemática da súa desaparición en Galicia e intento de recuperación

Investigador Principal:  Álvarez Salgado, X.A.

Organismo Financiador:  Xunta de Galicia

Financiamento: 17.892 €.

Inicio: 01/06/2013  Fin: 31/05/2016


 • PROXECTO: Zonas de mezcla e frentes no océano oscuro como hot-spots de biodiversidade e fluxos bioxeoquímicos a través do Mar Mediterráneo e Atlántico nordeste-II (HOTMIX)

Investigador Principal: X. A. Álvarez Salgado

Financiamento: 200.000€

Inicio:01/01/2012 Fin: 31/12/2014


 • Referencia:  10MMA604024PR                                        

PROXECTO BIOPROF: Biodiversidade funcional do microplancto nas profundidades mariñas de Galicia

Coordinador: M. Varela  

Investigador Principal: Nieto Cid, M.

Organismo Financiador: Xunta de Galicia

Financiamento: 70.233,95 €

Inicio: 15/12/2010  Fin: 30/09/2013 


 • Referencia: 201030E130                                                                              

PROXECTO FOMEM: Reactividade fotoquímica e microbiolóxica da materia orgánica disolta en relación coa súa composición química e estructura molecular

Investigador Principal: Álvarez Salgado, X.A.

Organismo Financiador:  CSIC

Financiamento: 105.521,79 €

Inicio: 01/10/2010  Fin: 30/09/2015


 • Referencia:      CSD2008–00077                                   

PROXECTO MALASPINA 2010: Expedición de circunnavegación Malaspina 2010: cambio global e exploración

Coordinador: C.M. Duarte

Investigador Principal: Álvarez Salgado, X.A.

Organismo Financiador: MICINN

Financiamento: 54.897,00 €.

Inicio: 15/12/2008  Fin: 14/12/2014


PROXECTOS FINALIZADOS COMO PARTICIPANTES


 • Referencia:  CTM2011–30155–C03–03                      

PROXECTO CASGASS: Estandarización da taxa de captura de peixes de aleta obxectivo da pesquería artesanal de Galicia (noroeste de España)

Investigador Principal: A. Alonso-Fernández

Organismo Financiador: ICES

Financiamento: 6.500 €

Inicio: 01/05/14 Fin: 30/04/15


 • Referencia:  CTM2011–30155–C03–03                                   

PROXECTO REIMAGE: Resposta dos ecosistemas costeiros aos aportes alóctonos de materia no contexto do cambio ambiental global antropoxénico

Investigador Principal: E. Fernández (UVigo) e F.G. Figueiras

Organismo Financiador: 

Financiamento: 261.360 €.

Inicio: 01/01/2012 Fin: 31/12/2015


 • Referencia:  09MMA038E                                  

CONTRATO DE INVESTIGACIÓN: Mexillón. Sustentabilidade ecolóxica e optimización de rendementos

Investigador Principal: U. Labarta.

Organismo Financiador: PROINSA S.A.

Financiamento: 270.000 €.

Inicio: 01/12/2009 Fin: 31/10/2015


 •  PROXECTO ESSMA: Sustentabilidade ecolóxica da acuicultura suspendida do mexillón

Investigador Principal: M.J. Fernandez–Reiriz

Organismo Financiador: MINECO

Financiamento: 125.000 €

Inicio: 01/10/2009  Fin: 31/08/2013

 

Ler máis