Persoal Publicacións Proxectos e contratos Teses Web do grupo

  • Referencia: EAPA_758/2018

PROXECTO SEAFOOD-AGE: Procesos e productos do mar intelixentes e eco-innovadores para un envellecemento saudable.

Investigadora Principal: López Cabo, Marta

Organismo Financiador: Interreg Atlantic Area programa 2014-2020

Financiamento: 2.926.188,00 €

Inicio: 2019 Fin: 2021


  • Referencia: PID2019-108420RB-C32

PROXECTO ASEQURA: Biofilms polimicrobianos y su papel clave en el riesgo de listeriosis y campilobacteriosis transmitida por alimentos de origen animal

Investigadora Principal: López Cabo, Marta/ Rodríguez Herrera, Juan

Organismo Financiador: MINECO

Financiamento: 80.000 €

Inicio: 01/06/2020 Fin: 31/05/2024


  • Referencia: 0591_FOODSENS_1_E

PROXECTO:  Foodsens – Transferencia de tecnoloxías sensóricas para prever riscos alimentarios

Investigador Principal: RODRÍGUEZ HERRERA, JUAN JOSÉ

Organismo Financiador: Comisión Europea. EP – INTERREG V A España Portugal (POCTEC). 2ª Convocatoria

Financiamento: 87.689,01 €

Inicio: 01/01/2018  Fin: 05/04/2022