Persoal Publicacións Proxectos e contratos Teses Web do grupo

  • Referencia: IN607C 2017/04    

PROXECTO RISEGAL:  Rede Galega de Riscos Emerxentes en Seguridade Alimentaria.

Investigadora Principal: LÓPEZ CABO, MARTA

Organismo Financiador: Xunta de Galicia

Financiamento: 120.000,00 €

Inicio: 01/01/2017  Fin: 30/11/2019


  • Referencia: AGL2016-78549-P  

PROXECTO SOLISTA:  Caracterización e sociobioloxía de biofilms polimicrobianos de Listeria monocytogenes formados en focos de contaminación da industria alimentaria. 

Investigadora Principal: LÓPEZ CABO, MARTA

Organismos Financiador: MINECO

Financiamento: 100.000,00 €

Inicio: 30/12/2016  Fin: 29/12/2019