Personal Publicaciones Proyectos y contratos Tesis

 • Referencia IN607B 2018/11

PROXECTO ACUABIOTEC: Grupos con Potencial de Crecemento XUNTA-2019

Investigadora Principal: GESTAL MATEO, CAMINO

Organismo Financiador: XUNTA DE GALICIA

Financiamento: 90.000,00 €

Inicio: 01/01/2018  Fin: 30/11/2020


 • Referencia: AGL2017-89475-C2-1-R

PROXECTO OCTOMICs Acuicultura de polbo: cara a unha produción exitosa mediante a interacción de estudos nutrixenómicos e epixenéticos .

Investigadora Principal: GESTAL MATEO, CAMINO

Organismo Financiador: MINECO

Financiación: 120.000,00 €

Inicio: 01/01/2018  Fin: 31/12/2020


 • Referencia: AGL2017-89648-P

PROXECTO FISH-RECAP. Un xenoma para dous deseños corporais: estudos xenómicos e transcriptómicos funcionais ao nivel completo do xenoma para comprender a base xenética da metamorfose dos peixes

Investigador Principal: ROTLLANT MORAGAS, PEP

Organismo Financiador: MINECO

Financiación: 165.000,00 €

Inicio: 01/01/2018  Fin: 31/12/2021


 • Referencia: AGL2017-89648-P

  PROXECTO RESISGAL. Ostreid herpesvirus 1: Selección genética de cepas resistentes e interacción ambiental en la costa atlántica de España (Galicia)..

  Investigadora Principal: GESTAL MATEO, MARIA DEL CAMINO (Supervisora) y PRADO ALVAREZ, MARIA (Bolseira)

  Organismo Financiador: UE

  Financiación: 170.122,00 €

  Inicio: 01/09/2015  Fin: 27/02/2019


 • Referencia: AGL2014-52473-R 
 • PROXECTO PhosFishFarm. Identificación e caracterización dun novo neuropéptido involucrado na homeostasis do fosfato. Un elemento crave para a sustentabilidade do cultivo intensivo de peixes.

  Investigador Principal: ROTLLANT MORAGAS, JOSEP

  Organismo Financiador: MINECO (FEDER)

  Financiación: 175.000,00 €

  Inicio: 01/01/2015  Fin: 31/06/2018


 • Referencia: AGL2013-49101-C2-2-R  
 • PROXECTO OCTOWELF. Benestar e saúde nas primeiras fases de vida do polbo común ( Octopus vulgaris). Efecto da nutrición e factores ambientais. Biomarcadores e regulación epixenética.

  Investigadora Principal: GESTAL MATEO, CAMINO

  Organismo Financiador: MINECO (FEDER)

  Financiación: 114.000,00 €

  Inicio: 01/01/2014  Fin: 30/06/2018