Persoal Publicacións Proxectos e contratos Teses

 • Referencia: 20184653
  • CONTRATO Privado de Apoio Tecnolóxico: Produción de hidrolizados enzimáticos de sólidos e efluentes acuosos xenerados durante a extracción de aceite de cabezas de atún.
  • Investigador Principal: Vázquez Álvarez, Xosé Antón
  • Empresa financiadora: Jealsa Rianxeira S.A.U.
  • Financiamento: 16.000,00€
  • Inicio: 07/09/2018 Fin: 31/12/2018

 • Referencia: 773330

PROXECTO GAIN: Intensificación da acuicultura verde en Europa.

Investigador-a Principal: Vázquez Álvarez, Xose Antón e González Sotelo, Carmen

Organismo Financiador: UE

Financiamento: 26.5831,83 €


 • Referencia: EAPA_151/2016

PROXECTO BLUEHUMAN: A biotecnoloxía azul como un camiño para a innovación na saúde humana apuntando ao crecemento intelixente na área atlántica.

Investigador Principal: Pérez Martín, Ricardo e Vázquez Álvarez, Xose Antón

Organismo Financiador: UE

Financiamento: 150.000 €

Inicio: 01/01/2018 Fin: 31/12/2020


 • Referencia: 0245_IBEROS_1_E   

PROXECTO IBEROS: Instituto de Bioenxeñería en rede para o envellecemento saudable.

Investigador Principal: Vázquez Álvarez, Xosé A.e Pérez Martín, Ricardo

Organismo Financiador: UE

Financiamento: 191.938,5 €

Inicio: 01/10/2015 Fin: 30/09/2019


 • Referencia: 0302_CVMAR_I_1_P      

PROXECTO CVMar+i: Innovación industrial a través de colaboracións específicas entre empresas e centros de investigación no contexto da valorización biotecnolóxica mariña.

Investigador Principal: Pérez Martín, Ricardo e Vázquez Álvarez, Xosé A.

Organismo Financiador: UE

Financiamento: 325.508,97 €

Inicio: 01/10/2015 Fin: 31/12/2019