Actualmente o Servizo de Secuenciación de ADN conta con diverso equipamento científico que permite realizar diversos tipos de análises de ADN.

 

Equipos cos que conta o servizo:

Amplificación de ADN

ABI 7500 Fast Real-Time PCR

GeneAmp PCR System 9700

2720 Thermal Cycler

Veriti Thermal Cycler

 

 

 

Secuenciación de ADN:

ABI310 Genetic Analyzer de Applied Biosystems

ION PGM de Life Technologies

 

 

 

 

 

 

O servizo ofrece a posibilidade de levar a cabo determinación de especies de diversos organismos (peixes, moluscos, microalgas, etc.), empregando para iso marcadores moleculares tales como Citocromo Oxidasa I, Citocromo B, Rexión Control, 16S DNA, entre outros. O Servizo de Secuenciación de ADN diríxese a empresas e organismos públicos e privados que queiran realizar diversos tipos de análises de ADN e está especializado naquelas relacionadas co control da calidade alimentaria.

OBXECTIVOS

Proporcionar ferramentas de análises de ADN que permitan a laboratorios e empresas levar a cabo de maneira puntual ou continuada determinacións para as cales é imprescindible a análise de ADN.

 

CONTACTO

Carmen Gonzaléz Sotelo 

email: carmen@iim.csic.es

Tel.: 986 231930 ext. 860300

Se desexa realizar este tipo de análises, por favor siga as instrucións do documento adxunto Solicitude de mostras(.doc)

 

Ler máis