Carta de servizos | Queixas e suxestións | Axuda

Biblioteca Virtual / Catálogo CSIC | Dixital CSIC | Boletíns/Organismos Oficiais | Recursos en Internet

Programa de Apoio á Publicación en Acceso Aberto para autores CSIC


Novidades Bibliotecas CSIC

Libros Ciencia e Tecnoloxía

 

 

 

JavaScript is enabled or by clicking <a href=”http://ltfl.librarything.com/forlibraries/noscript.php?id=2292- 2597978866&accessibility=1″>here</a>.

A biblioteca do Instituto de Investigacións Mariñas está especializada en oceanografía, pesca, acuicultura, ecoloxía, tecnoloxía e química de productos de orixe mariña. É de acceso público e conta cunha amplia colección de documentos, tanto físicos coma dixitais, que se poden consultar por medio do catálogo informatizado e da biblioteca virtual.

OBXECTIVOS

O obxectivo primordial da biblioteca do IIM-CSIC é garantir aos usuarios o acceso á información e á documentación necesarias que permitan o desenvolvemento do estudo, a docencia, a investigación e o coñecemento de diferentes disciplinas científicas na súa vertente relativa ao medio mariño.

 

HORARIO

De luns a venres desde as 8.30 ás 14.30h

 

CONTACTO

 

Cristina Represas Romero / María Rodríguez de Diego

bib_iim@iim.csic.es

Tel.: +34 986 231930 ext. 860127 / 860129

Tel.: +34 986 21 44 54

Ler máis