Carta de servizos | Queixas e suxestións | Axuda

Biblioteca Virtual / Catálogo CSIC | Dixital CSIC | Boletíns/Organismos Oficiais | Recursos en Internet

Programa de Apoio á Publicación en Acceso Aberto para autores CSIC


Novidades Bibliotecas CSIC

Libros Ciencia e Tecnoloxía

 

 

 

JavaScript is enabled or by clicking <a href=”http://ltfl.librarything.com/forlibraries/noscript.php?id=2292- 2597978866&accessibility=1″>here</a>.

A biblioteca do Instituto de Investigacións Mariñas está especializada en oceanografía, pesca, acuicultura, ecoloxía, tecnoloxía e química de productos de orixe mariña. É de acceso público e conta cunha amplia colección de documentos, tanto físicos coma dixitais, que se poden consultar por medio do catálogo informatizado e da biblioteca virtual.

Ler máis