Persoal Publicacións Proxectos e contratos Teses

OBXECTIVOS

Un dos obxectivos do grupo é a demostración da viabilidade da existencia dun sector pesqueiro medioambientalmente sustentable, mediante a implantación, tanto en industrias de elaboración e transformación de produtos pesqueiros en terra, coma en determinadas frotas pesqueiras, de tecnoloxías para a redución e xestión da biomasa en forma de despoxos e subprodutos e da posterior valorización desa biomasa para o desenvolvemento de novos produtos de alto valor engadido que poidan resultar de interese en distintos sectores industriais: farmacolóxico, cosmético, biomédico, alimentario, etc.

O outro obxectivo fundamental do grupo é o desenvolvemento de ferramentas de análise que permitan a identificación e cuantificación de organismos mariños, empregando para iso marcadores moleculares xenéticos. O grupo desenvolveu diversas aplicacións entre as que destacan o control da trazabilidade e etiquetaxe dos produtos pesqueiros, a cuantificación de ingredientes en alimentos e a identificación e cuantificación de larvas de bivalvos en mostras ambientais.

 

 

Ler máis