Persoal Publicacións Proxectos e contratos Teses

OBXECTIVOS

Un dos obxectivos do grupo é a demostración da viabilidade da existencia dun sector pesqueiro medioambientalmente sustentable, mediante a implantación, tanto en industrias de elaboración e transformación de produtos pesqueiros en terra, coma en determinadas frotas pesqueiras, de tecnoloxías para a redución e xestión da biomasa en forma de despoxos e subprodutos e da posterior valorización desa biomasa para o desenvolvemento de novos produtos de alto valor engadido que poidan resultar de interese en distintos sectores industriais: farmacolóxico, cosmético, biomédico, alimentario, etc.

O outro obxectivo fundamental do grupo é o desenvolvemento de ferramentas de análise que permitan a identificación e cuantificación de organismos mariños, empregando para iso marcadores moleculares xenéticos. O grupo desenvolveu diversas aplicacións entre as que destacan o control da trazabilidade e etiquetaxe dos produtos pesqueiros, a cuantificación de ingredientes en alimentos e a identificación e cuantificación de larvas de bivalvos en mostras ambientais.

 

 

LIÑAS DE INVESTIGACIÓN

O traballo desenvolvido no grupo de Bioquímica de Alimentos céntrase en tres liñas de investigación:

  1. Desenvolvemento e aplicación de metodoloxías de bioloxía molecular baseadas na análise do ADN para a identificación e cuantificación de especies de organismos mariños. Control xenético da trazabilidade e etiquetaxe e avaliación de especies en mostras ambientais.
  2. Desenvolvemento de ensaios de bioactividade in vitro para biomoléculas mariñas mediante o emprego de liñas celulares e ensaios específicos de avaliación de expresión xénica.
  3. Desenvolvemento de procesos que permitan a obtención de compostos de interese industrial a partir de despoxos e subprodutos pesqueiros, tanto a bordo de distintas frotas pesqueiras coma en terra. Caracterización bioquímica daqueles compoñentes de utilidade presentes en distintos produtos e subprodutos pesqueiros coma o coláxeno da pel, encimas procedentes de vísceras, condroitin sulfato presente na cartilaxe, quitina de cunchas de crustáceos e pluma de lura, ou a obtención de hidrolizados proteicos de músculo. Avaliación das posibilidades de aplicación de devanditos compostos, mediante a análise das súas bioactividades (antioxidantes, etc.) e propiedades funcionais para a súa utilización en diferentes sectores industriais, tales como biomédico, farmacéutico, cosmético, alimentario, etc.

 

LIGAZÓNS DO GRUPO

 

CONTACTO

  Carmen González Sotelo

email: carmen@iim.csic.es

Tel.: +34 986 231930 ext. 860300

Ricardo I. Pérez Martín

email: ricardo@iim.csic.es

Tel.: +34 986 231930 ext. 860301

 

Ler máis