Persoal Publicacións Proxectos e contratos Teses Web do grupo

OBXECTIVOS

O obxectivo principal deste grupo de investigación é mellorar a eficiencia de bioprocesos mediante métodos de enxeñería de sistemas. Estes métodos baséanse nunha aproximación sistémica baseada en modelos, é dicir, fan uso extensivo de métodos e ferramentas (software) de modelado matemático e simulación, optimización e control. O obxectivo último é mellorar a eficacia destes procesos e a calidade e seguridade dos seus produtos, reducindo a enerxía, o consumo de auga e o impacto ambiental.

 

 

 

LIÑAS DE INVESTIGACIÓN

  1. Modelado matemático, simulación, optimización e control de bioprocesos
  2. Aplicacións en procesos da industria alimentaria e biotecnolóxica
  3. Aplicacións en bioloxía de sistemas e bioloxía sintética

 

 

 

LIGAZÓNS DO GRUPO

http://gingproc.iim.csic.es/

 

CONTACTO

 

Julio Rodríguez Banga

email: julio@iim.csic.es

Tel.: +34 986 231930 ext. 860236

Ler máis