Persoal Publicacións Proxectos e contratos Teses Web do grupo

OBXECTIVOS

O obxectivo principal deste grupo de investigación é mellorar a eficiencia dos bioprocesos mediante métodos de enxeñería de sistemas. Estes métodos baséanse nun enfoque sistémico baseado en modelos, é dicir, fan un uso extensivo de métodos e ferramentas (software) para a modelización e simulación matemática, optimización e control. O obxectivo final é mellorar a eficiencia destes procesos e a calidade e seguridade dos seus produtos, reducindo o consumo de enerxía e auga e reducindo o impacto ambiental.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leer más