Persoal Publicacións Proxectos e contratos Teses

OBXECTIVOS

a) Incremento da calidade e tempo de vida útil dos produtos da pesca e da acuicultura mediante a mellora do procesamento tecnolóxico e a conservación: Estudo dos mecanismos de degradación dos constituíntes co obxecto de expor estratexias que minimicen as modificacións.

b) Biomarcadores de calidade e control de orixe baseados en tecnoloxías avanzadas de Proteómica e Lipidómica en produtos da acuicultura e pesca.

c) Aplicación de ferramentas proteómicas destinadas ao control e identificación de microorganismos patóxenos, parasitos de peixe e proteínas alerxénicas.

d) Contribución ao coñecemento dos mecanismos implicados na bioactividade e o efecto beneficioso do consumo de produtos mariños sobre a saúde.

e) Aplicación e deseño de tecnoloxías novas e avanzadas para a mellora da calidade e incremento do tempo de vida útil dos produtos acuícolas.

 

 

 

LIÑAS DE INVESTIGACIÓN

  1. Química e bioquímica dos constituíntes dos produtos mariños e modificacións orixinadas durante a súa conservación e procesamento.
  2. Establecemento de biomarcadores de calidade, seguridade e control de orixe.
  3. Deseño de dietas en acuicultura.
  4. Efecto dos constituíntes mariños sobre a saúde: Estudo a través de ferramentas lipidómicas, metabolómicas e proteómicas.
  5. Aplicación de procesos tecnolóxicos novos e avanzados: Efecto sobre a calidade, seguridade e aceptación sensorial dos produtos mariños.

 

CONTACTO

  Isabel Medina Méndez   

email: medina@iim.csic.es

Tel.: +34 986 231930 ext. 860310

Santiago Aubourg Martínez   

email: saubourg@iim.csic.es

Tel.: +34 986 231930 ext. 860309

 

Ler máis