Persoal Publicacións Proxectos e contratos Teses

OBXECTIVOS

Desenvolvemento e optimización de procesos de baixo impacto ambiental dirixidos á depuración e valorización de subprodutos, efluentes e despoxos xerados pola industria pesqueira (Biorrefinería Mariña) e agroalimentaria para a obtención de compostos e produtos de valor engadido medio-alto. Modelado matemático de bioprocesos e relacións dose-resposta complexas. Biorremediación e aplicación de axentes de limpeza en verteduras de petróleo en ambientes costeiros.

 

 

Ler máis