Persoal Publicacións Proxectos e contratos Teses

  • Experimental design, kinetic modelling and environmental impact in processes of fish discard valorisation

Autora: Carla Daniela Gonçalves Lopes

Dirección: R.I. Pérez-Martín/ M. A. Franco Uria

Lugar: Universidade de Vigo

Data: Xullo 2017

Calificación: Sobresaliente


  • Valorización de despoxos e subprodutos de pintarroxa (Scyliorhinus canicula).

Autora: María Blanco Comesaña

Dirección: C.G. Sotelo e R.I. Pérez-Martín

Lugar: Universidade de Vigo

Data: Decembro 2015

Calificación: Sobresaliente Cum Laude