Persoal Publicacións Proxectos e contratos Teses Cursos

  • Elemental and Molecular and Bioavailability of Dissolved Organic Matter in the Mediterranean Sea.

Autora: Alba María Martínez Pérez

Dirección:  Xosé Antón Álvarez Salgado y Mar Nieto Cid

Lugar: Universidade de Vigo

Data: Maio 2018


  • New insights on sources and sinks of organic matter in the oligotrophic coastal and open ocean

Autora: Francesca Iuculano

Dirección:  S. Agustí e X.A. Álvarez-Salgado

Lugar: Universidad Internacional Menéndez y Pelayo

Data: 2017


  • Tracing the dynamics of dissolved organic matter in marine systems exposed to natural and experimental perturbations

Autor: Francisco Luis Aparicio Bernat

Dirección:  M. Mar Nieto Cid e M.Celia Marrase Peña

Lugar: Universidad Politécnica de Cataluña (UPC)

Data: Setembro 2016 

 

  • Insights on the microbial pump in the global ocean with spectroscopic techniques

Autora: M. Teresa Serrano Catalá

Dirección:  I. Reche e X.A. Álvarez-Salgado

Lugar: Universidad de Granada

Data: Novembro 2015