Persoal Publicacións Proxectos e contratos Teses

  • Estabilización de sistemas multifásicos baseados en lípidos de orixe mariño mediante derivados conxugados de polifenoles: mecanismo de acción

Autor: María Jesús González Pérez

Dirección: María Isabel Medina Méndez

Lugar: Universidad de Santiago de Compostela

Data: Enero 2019


  • Lipid peroxidation biomarkers associated to ω-3 PUFAs intake in metabolic disorders induced by diet.

Autor: Gabriel Dasilva Alonso

Dirección: M.I. Medina Méndez e Rafael Cela (USC)

Lugar:  Universidade de Santiago de Compostela

Data: Xuño 2018


  • Lipid Oxidation in Fish and Fish Products of Interest for European Aquaculture

Autora: Giulia Secci

Dirección: M.I. Medina Méndez

Lugar: Università degli Studi di Firenze

Data: Decembro 2016 


  • Aplicación de novas tecnoloxías na conservación e comercialización de salmón coho (Oncorhynchus kisutch): efecto sobre a calidade e o valor agregado

Autora: Alicia Rodríguez Melis

Dirección: SP Aubourg

Lugar: Universidade de Santiago de Compostela

Data: Febreiro 2016


  • Inhibición da alteración lipídica durante a conservación de salmónidos comerciais mediante a aplicación de diferentes sistemas preservantes

Autor: Jaime Ortiz Viedma

Dirección: SP Aubourg

Lugar: Universidade de Santiago de Compostela

Data: Febreiro 2016


  • Estudio das alteracións metabólicas inducidas pola dieta mediante técnicas de proteómica. Efecto do consumo de ácidos graxos omega-3 de orixe mariño

Autora: Lucía Méndez López

Dirección: M.I. Medina Méndez y M. Pazos Palmeiro

Lugar: Universidade de Santiago de Compostela

Data: Xaneiro 2016 


  • Avaliación de metodoloxías avanzadas de conservación de especies mariñas capturadas pola frota galega de caladoiros comunitarios.

Autora: Bibiana García Soto

Dirección: SP Aubourg

Lugar: Universidade de Santiago de Compostela

Data: Xullo 2015

Calificación: Sobresaliente Cum laude


  • Evaluation des systêmes de management de la sécurité et de la qualité de l’aquaculture du tilapia du Nil Oreochromis niloticus dans l’Oust algérien.

Autor: Dergal Nadir Boudjlal

Dirección: SP Aubourg

Lugar: Universidad de Bélgica

Data: Abril 2014


  • Effect of different farming sites and techniques on the growing performances and quality of Pacific oysters (Crassostrea gigas, Thunberg) 

Autora: Glenda Fratini

Dirección: G Parisi (USF) e I Medina (IIM)

Lugar: Univ. degli Studi di Firenze

Data: Marzo 2013

Cualificación: Apto Cum laude

 

Ler máis