Enmarcado nos programas marco da UE, investigadores do Instituto de Investigacións Mariñas (CSIC) desenvolveron e xestionan o primeiro Biobanco europeo de mostras e moléculas mariñas de parasitos, de interese biotecnolóxico con fins diagnósticos, terapéuticos e de investigación. 

O concepto de Biobanco é un claro exemplo de innovación aberta cuxo sistema de xestión trasladouse do ámbito clínico ao non hospitalario, neste caso o mariño. Hai que diferenciar claramente Biobanco en contraposición a repositorio. O obxectivo do Biobanco non é simplemente almacenar, senón compartir con criterios de calidade. A filosofía do Biobanco é o control do proceso de cesión-doazón das mostras, e a definición dunha infraestrutura de laboratorio que lle confira ás mesmas a calidade, orde, destino e trazabilidade necesarias durante a súa preparación, almacenaxe, conservación e transporte.

Desde o 2016 os servizos desta Plataforma están normalizados segundo o estándar de calidade ISO 9001.

 

OBXECTIVOS

O obxectivo último é a implantación dunha Plataforma de xestión de mostras e datos asociados de apoio á investigación traslacional no ámbito mariño, que non só asegure o acceso a un servizo de mostras/biomoléculas cun alto estándar de calidade, senón que se converta tamén nun referente de acción industrial para investigación pública e para empresas de base tecnolóxica.

CONTACTO

Ángel Francisco González González, Director de la UTB

email: afg@iim.csic.es

Santiago Pascual del Hierro, Responsable de Desenvolvemento Estratéxico.

email: spascual@iim.csic.es

Andrea Ramilo Álvarez, Responsable de Calidade

email: andrearamilo@iim.csic.es

Helena Rodríguez Domínguez, Responsable de Mostras, Trazabilidade e Software de Xestión

email: helenard@iim.csic.es

Descargar Solicitude de mostras (.doc)

Descargar Política de calidade (.pdf)

 

Ler máis