Inscrición gratuita | Register for free

O vindeiro 22 de xuño, o proxecto RADAR ON RAIA financiado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional Feder a través do Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020 presentará a clausura do proxecto na Fundación CETMAR.

Os obxectivos do proxecto son actualizar e ampliar a Rede de Radares de Alta Frecuencia fóra da fronteira galega, que está en funcionamento desde 2011, converténdoa nunha infraestrutura de observación transfronteiriza que mellorará o coñecemento da dinámica oceánica dende o ámbito local ata o rexional no ámbito territorial. zona noroeste da península ibérica.

O proxecto permitirá establecer un marco de colaboración transfronteiriza máis aló da propia infraestrutura física, desenvolvendo procedementos de mantemento, tratamento e validación de datos comúns a ambos os dous lados da fronteira, así como un acceso público e sinxelo a toda a información.

Ademais, desenvolveranse novos produtos que aproveitarán o potencial da tecnoloxía do radar HF. Estes produtos, ademais de mellorar a xestión das emerxencias marítimas (búsqueda de náufragos (Busca e Salvamento, SAR) e a xestión da vertedura de contaminantes accidentais ou intencionados (Loita contra a contaminación, LCC), suporán unha mellora da produtividade e do territorio. planificación da rexión galego-portuguesa (sector das enerxías renovables mariñas, sector pesqueiro-marisqueiro, sector turístico ou sector portuario) e unha ferramenta moi útil para a xestión dos riscos costeiros.

More