Imaxe
Ciencia compartida

O IIM-CSIC traballa para unha ciencia mariña que se comprometa coa sociedade, promovendo a cultura oceánica a nivel tanto local como global. 

Imaxe
icon-society-02-normal Created with Sketch.
Ciencia aberta

A ciencia debe ser transparente. En colaboración co noso equipo de Biblioteca e Documentación, fomentamos unha política de Ciencia Aberta que promove uns resultados científicos máis accesibles para todo o mundo, abrindo unha porta á innovación tecnolóxica, a vínculos máis fortes co persoal investigador doutros centros e a solucións útiles a retos sociais.

Imaxe
icon-society-03-normal Created with Sketch.
Gobernanza, ética e diversidade

O noso traballo vese enriquecido grazas ao noso persoal, que leva a cabo as súas tarefas de xeito igualitario e inclusivo. Unha ciencia rigorosa, diversa e responsable é unha mellor ciencia, unha ciencia que acada os seus obxectivos de forma máis eficiente.