Santiago de Compostela, xoves, 21 de marzo de 2024. O Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC), que a través do grupo de Ecoloxía Marina Integrada (INMARE) do Instituto de Investigacións Mariñas (IIM-). O CSIC, Vigo), que lidera unha liña de investigación sobre a ecoloxía espacial dos organismos mariños no Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia (PNMTIAG), está a obter información importante sobre o papel das illas na conectividade ecolóxica do raio mosaico (Raja undulata).

No último traballo científico publicado como resultado destas investigacións, o equipo de investigación informou da existencia de dimorfismo sexual no uso do espazo e dos recursos: as femias que pasan menos tempo dentro dos límites do Parque presentan un maior cun nicho isotópico maior en comparación co resto dos exemplares da poboación.

“Estes resultados arroxan luz sobre o papel do PNMTIAG na conectividade ecolóxica das especies de elasmobranquios das nosas cousas; pero aínda quedan moitas preguntas sen resposta. Afortunadamente, esta liña de investigación ten continuidade a través do proxecto CONECTEE, financiado polo programa Proxectos de Investigación Científica dos Parques Nacionais (Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico). Dentro deste proxecto ampliamos a nosa rede de receptores acústicos ao resto das illas que conforman o Parque Nacional e zonas adxacentes para ter unha imaxe máis completa dos patróns de movemento da comunidade de elasmobranquios que habitan as súas augas. Ademais, o traballo compleméntase coa mostraxe xenética co obxectivo de identificar diferentes unidades de poboación asociadas aos seus patróns de distribución”, indica Alexandre Alonso (IIM-CSIC), investigador principal de CONECTEE.

Estas investigacións están a achegar información importante para comprender o papel do PNMTIAG na ecoloxía espacial das quenllas e raias que habitan as súas augas, información fundamental para o Parque deseña ferramentas de xestión e conservación adecuadas a este grupo taxonómico especialmente vulnerable.

O estudo, cuxos resultados se publican na revista Marine Ecology Progress Series, levouse a cabo combinando a telemetría acústica submarina e a análise de composición isotópica para comprender mellor os patróns de movemento do raio mosaico no entorno do Parque.

“No arquipélago das Illas Cíes do PNMTIAG instalouse unha rede de telemetría acústica formada por 28 estacións equipadas con receptores acústicos submarinos. Entre 2019 e 2021 capturáronse un total de 98 individuos de Raja undulata, marcados cun transmisor acústico, e tomouse unha mostra de aleta para a análise de isótopos estables de carbono e nitróxeno”, explica Alexandre Alonso Fernández, do IIM-CSIC e director. investigador dos proxectos nos que se enmarca este traballo.

“As femias que pasan menos tempo nas augas do Parque Nacional están expostas a unha maior diversidade de recursos e presas de diferentes niveis tróficos e/ou que habitan en ambientes diferentes. Este comportamento favorece a conectividade ecolóxica a nivel poboacional, fundamental para manter unha poboación sa. Neste sentido, as mulleres menos residentes xogan un papel crucial na conectividade funcional ao facilitar a transferencia de materia e enerxía dentro e fóra do Parque”, explica o equipo de investigación, integrado por investigadores do IIM-CSIC e da Universidade de Vigo.< /p>

“Estas investigacións están a ser determinantes para, por unha banda, obter información sobre os patróns de uso espacial das raias no Parque, que podería ser útil para suxerir zonas de especial protección. Por outra banda, é un claro exemplo da utilidade de combinar diferentes ferramentas de investigación dentro dun equipo multidisciplinar, integrando neste caso o uso da telemetría acústica e a análise de isótopos estables para estudar a ecoloxía espacial e o aproveitamento dos recursos naturais. ” destaca Alexandre Alonso Fernández, investigador do IIM-CSIC.

O estudo foi financiado polos proxectos TAC, DESTAC e IGENTAC coa colaboración da Fundación Biodiversidade, do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico (Goberno de España), a través do programa Pleamar, cofinanciado por o Fondo Unión Europea Marítima e da Pesca (FEMP). Os tres tiveron a Alexandre Alonso Fernández (IIM-CSIC) como investigador principal.

Este traballo está, á súa vez, relacionado con outros proxectos de investigación. Por exemplo, Andreu Blanco, coautor da publicación, aplicou a análise de isótopos no estudo do papel das áreas mariñas protexidas na ecoloxía de diferentes especies en proxectos anteriores como ORGANIZE (Programa de Axudas de Apoio á Etapa de Formación osdoutoral). da Xunta de Galicia) ou fun&Co (Xunta de Galicia).  

More