Short bio

I did my thesis in 1985 "On the thermodynamics of the CO2 system in seawater". My thesis work has been applied since then to the study of ocean acidification (OA) and the marine CO2 system, allowing to study the impact of OA on marine ecosystems. In 1989 I directed my first National Plan project "Exchange processes between the shelf and the Galician Rías Bajas: short-term temporal variability" for the evaluation of C, N, O2 and P sources and sinks in the Galician Rías and their relationship with upwelling cycles. This has been followed by 28 other national and international projects in marine biogeochemistry. In the framework of this project, I directed my first two PhD students, and then came 18 more in the framework of chemical and physical oceanography related to the studies of oceanic water masses, their circulation, acidification and the increase of CO2 of anthropogenic origin. I promoted Spanish oceanography in the international WOCE program and later in CLIVAR and GO-SHIP. I have participated in more than 27 oceanographic campaigns and in the observations of the carbon cycle in the GO-SHIP sections (A05 and A25). I have coordinated the CLIVAR-Spain network. I am currently focused on the promotion of oceanic and coastal modeling studies for the study of climate change impact, in addition to the AO, and in the search for new designs for automatic monitoring of the AO. I have recently been appointed member of the Real Academia Galega de Ciencias. | Profesor Investigación do CSIC no IIM e doutor (1985) en Química pola Univ. Santiago de Compostela. Desde 1980 desenvolve o seu traballo en oceanografía química para estudar a química do CO2 na auga do mar. Investiga a dinámica e circulación das masas de auga no Atlántico Nordeste e ciclos bioquímicos na marxe continental Ibérica e Rías Baixas. Ten publicado máis de 156 artigos (índice H=37) e dirixidas 18 teses sobre temas de oceanografía química, masas de auga, CO2 antropogénico mariño, acidificación do océano e cambio climático. Ten participado en varios programas internacionais (WOCE, JOGFS, IGBP e CLIVAR) e coordinou a rede CLIVAR-Ibérica. Ten máis de 500 días de investigación en 27 cruceiros oceanográficos. Formou parte do Comité Científico Consultivo de España para o accidente marea negra do Prestige (2002/3) a través da realización de dúas inmersións no Batiscafo Nautile durante a explotación do naufraxio. Desde 2000, el lidera os estudos que estiman a absorción de CO2 antropoxénico e o impacto na acidificación do océano. Durante ese período, participou continuamente en proxectos europeos, iniciando e mantendo unha estreita colaboración co grupo oceanografía física de IFREMER en Brest para observar bienalmente sección A-25 (Ovide) desde 2002, evaluando o aumento de CO2 e a acidificación nas diferentes masas de auga do Atlántico. Ademais, ten determinado os factores que afectan á Atlántico Norte na captura de CO2, xerando una serie de parametrizacions da variabilidade do sistema de CO2 co fin de determinar a compoñente antropogénico. Ao mesmo tempo, tamén iniciou o deseño de novos sistemas para a monitorización automática da acidificación oceánica nos sistemas costeiros e a medición dos niveis de CO2 na superficie mariña en buques de oportunidade con financiamento rexional.

Related projects