Capacidades

 • Software | GOVOCITOS

  Govocitos é un software libre de análise de imaxe que permite a determinación doada e precisa de parámetros reprodutivos en peixes a partir de imaxes histolóxicas. Aínda que se deseñou para a estimación da fertilidade en peixes, as súas aplicacións son ampliables a outros problemas de reconto, medida e clasificación (p. ex., reconto de pole, oncoloxía e citoloxía, etc.).

  Podes atopar máis información aquí.

 • Marca rexistrada | Smart Fip: pesquerías 100 % sostibles con 0 % residuos

  Smart Fip é unha marca rexistrada que certifica a aplicación dun sistema de control privado e voluntario sobre a avaliación do risco de parasitos en produtos pesqueiros ao longo de toda a cadea de valor. Smart Fip é un protocolo cognitivo e preditivo de inspección que se basea nunha serie de normas internacionais, protocolos científico-técnicos e ferramentas únicas que permiten a transformación dixital do sistema de inspección. Estes protocolos e estas técnicas de diagnóstico baséanse no biobanco europeo de mostras e moléculas mariñas de parasitos de interese biotecnolóxico, accesible para o IIM-CSIC. Ao aceptar a normativa de uso da marca, as empresas aplican un sistema fiable de inspección e clasificación para unha toma de decisións flexible, que permite aplicar solucións técnicas en distintos pasos do proceso e reducir a xeración de refugos alimentarios ao longo de todo o proceso.

 • Capacidades | Desenvolvemento de novos produtos alimentarios a partir de subprodutos da pesca e da acuicultura

  Desenvolvemento de procesos para a transformación de descartes e subprodutos do mar en novas materias primas (pasta de peixe, aceite de peixe, etc.) con valor engadido para a xeración de innovadores produtos alimentarios procesados (hamburguesas, nuggets, etc.), garantindo a súa trazabilidade, o seu valor nutricional e a súa seguridade ao longo de novas cadeas de valor.

 • Capacidades | Desenvolvemento de bioprocesos (biorrefinerías) para extraer bioprodutos e compostos bioactivos a partir de subprodutos da industria alimentaria

  Desenvolvemento de bioprocesos que permiten extraer compoñentes útiles de interese industrial a partir de descartes e de subprodutos e efluentes da industria alimentaria. Caracterización bioquímica de compoñentes útiles presentes en distintos tipos de produtos e subprodutos pesqueiros, como coláxeno da pel, encimas das vísceras, condroitín sulfato presente na cartilaxe, quitina das coirazas de crustáceos e das cunchas de xiba ou hidrolizados de proteínas obtidos do músculo. Avaliación de aplicacións potenciais destes compostos mediante a caracterización das súas actividades biolóxicas (antioxidantes, etc.) e as súas propiedades funcionais para o seu uso en diversas industrias, como a biomédica, química, cosmética, alimentaria, etc.

 • Capacidades | Control da trazabilidade e a etiquetaxe

  Desenvolvemento de biomarcadores específicos e técnicas de -ómica para cuantificar alérxenos e facer seguimento da composición específica e a orixe xeográfica para a trazabilidade da calidade e a prevención do fraude alimentario e das pesquerías non reguladas.

   

Proxectos activos