15
persoal
6.77 M
financiamento*
35
proxectos e contratos*
*datos dos últimos 5 anos
Investigación
Proxectos
Publicacións
 • Ovalle, J.C.; Vilas, C.; Antelo, L.T. (2022) On the use of deep learning for fish species recognition and quantification on board fishing vessels Marine Policy DOI:10.1016/j.marpol.2022.105015
 • Pedreira, A.; Vázquez, J.A.; García, M.R. (2022) Kinetics of Bacterial Adaptation, Growth, and Death at Didecyldimethylammonium Chloride sub-MIC Concentrations Frontiers in Microbiology DOI:10.3389/fmicb.2022.758237
 • González, P.; Osorio, R.R.; Pardo, X.C.; Banga, J.R.; Doallo, R. (2022) An efficient ant colony optimization framework for HPC environments Applied Soft Computing Journal DOI:10.1016/j.asoc.2021.108058
 • Otero-Muras I; Banga JR (2021) Synthetic Gene Circuit Analysis and Optimization " Computational Methods in Synthetic Biology" Humana Press / Springer ISBN:978-1-0716-0822-7
 • Otero-Muras I; Banga JR (2021) Automated Biocircuit Design with SYNBADm " Synthetic Gene Circuits" Springer ISBN:978-1-0716-1031-2
Teses
 • TFM - Andrea Arribas Jimeno (26/09/2022) Aplicabilidad de la tecnología de imágenes hiperespectrales (HSI) como método no invasivo para la evaluación de la calidad del pescado UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
 • TFM - Artai Rodríguez Moimenta (19/07/2020) Desarrollo de un modelo de corte mecanístico que permita describir un proceso de fermentación mixta Universidad de Vigo (UVigo)
 • TFG - Laura Honrubia Baamonde (11/07/2019) Optimization of Benzalkonium Chloride treatment in the disinfection of L. Monocytogenes in the Food Industry UNIVERSIDAD DE LLEIDA
 • TFM - Pablo de la Torre Fernández (20/09/2018) Modelado del proceso de fermenatición vínica: co-cultivo de especies no convencionales Universidade da Coruña
 • PhD - Alejandro López Núñez (18/07/2018) CONTRIBUTIONS TO MATHEMATICAL MODELLING AND NUMERICAL SIMULATION OF BIOFILMS UdC
Innovación
Contratos
Capacidades
Produtos
 • Prototipo | Morbidostat: desentrañando a resistencia a axentes antimicrobianos

  Morbidostat é un dispositivo de cultivo continuo controlado por ordenador que axusta automaticamente a concentración de fármacos para manter constante a inhibición do crecemento en cultivos microbianos. A medida que as bacterias adquiren mutacións que lles confiren resistencia aos fármacos, son capaces de tolerar meirandes concentracións dos devanditos fármacos e de medrar máis rapidamente, eliminando así a presión selectiva, que é a forza impulsora da evolución. Para compensar este mecanismo, Morbidostat aumenta a concentración do fármaco o suficiente para manter a taxa de crecemento orixinal das bacterias, mantendo así a presión selectiva ao longo do tempo. O sistema permite adquirir datos para modelar a evolución microbiana baixo estrés por axentes antimicrobianos, optimizar as estratexias de dosificación de biocidas e desenvolver cepas de alta resistencia a axentes antimicrobianos utilizadas para analizar a eficacia de novos biocidas, entre outras aplicacións.  

   

 • Software | Kit de ferramentas SSm GO: procura dispersa para optimización global en Matlab

  SSm GO é un kit de ferramentas en Matlab con varios algoritmos de optimización global para problemas de optimización non lineais (NLP e MINLP) que utilizan procura dispersa.

  Podes atopar máis información aquí.

 • Software | Deseño baseado en modelos de sistemas activos de envasado intelixente con actividade antimicrobiana

  Código Matlab para desenvolver simulacións e optimizar o deseño de envases utilizando axentes antimicrobianos naturais (carvacrol) para a pescada (Merluccius merluccius). Ademais, considérase o uso de diferentes polímeros como posibles materiais de envasado activo.

  Podes atopar máis información aquí.

 • Software | DOTcvpSB: Matlab toolbox for Dynamic Optimization in Systems Biology (kit de ferramentas en Matlab para a optimización dinámica en bioloxía de sistemas)

  DOTcvpSB é un kit de ferramentas escrito en MATLAB que utiliza o método de parametrización do vector de control (CVP) para manexar problemas de optimización dinámica enteiro-mixtos. DOTcvpSB aplicouse con éxito a diversos problemas en bioloxía de sistemas e enxeñaría de bioprocesos.

  Podes atopar máis información aquí.

 • Software | Fish-T-TaB Simulator: simulador de temperatura do peixe almacenado en cubas ou caixas

  Este modelo desenvolveuse e aplicouse por parte de integrantes do Grupo de Traballo da EFSA sobre o transporte e almacenamento de produtos pesqueiros frescos durante o traballo de preparación da Opinión Científica do Comité de Riscos Biolóxicos (BIOHAZ) sobre o uso de cubas para transportar e almacenar produtos pesqueiros frescos (EFSA-Q-2019-00053). Aplicouse a modelaxe de transferencia de calor para estimar a temperatura superficial do peixe durante os procesos relacionados coa temperatura: arrefriamento e posterior mantemento da temperatura refrixerada do peixe (proceso de "arrefriamento") e/ou mantemento da temperatura refrixerada (proceso de "mantemento") do peixe sobre xeo (en caixas) comparado co peixe en auga con xeo (en cubetas) baixo as mesmas condicións de transporte e almacenamento.

  Podes atopar máis información aquí.

Equipo