Tipos de financiamento
Investigación e Desenvolvemento
Logo de Pescando 4.0
PESCANDO 4.0 -

<p>Plataforma Blockchain e IoT para garantizar la trazabilidad, seguridad, calidad y sostenibilidad en la cadena de valor de los productos pesqueros</p>

Investigador/a Principal:
Vilas
Fernández
Carlos
Institución financiadora:
PROYECTO FINANCIADO POR EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA Y LOS FONDOS EUROPEOS NEXT GENERATION EU EN EL MARCO DEL REAL DECRETO 685/2021 DEL 3 DE AGOSTO
Financiamento para o IIM-CSIC:
145812
Do
ao
Accede á páxina do proxecto
Captación de persoal
Programa Investigo - Axencia Galega de Innovación

O obxecto destas axudas é a contratación de mozos menores de 30 anos no momento de realizar a relación contractual, por organismos de investigación e difusión do coñecemento, universidades públicas, centros tecnolóxicos, parques científicos e tecnolóxicos, entidades de dereito privado, e entidades privadas sen ánimo de lucro, xunto con empresas investidoras en investigación e innovación pertencentes ao sector público ou privado, na realización de iniciativas de investigación e innovación.

logo-investigo
Axudas Juan de la Cierva - Incorporación

As axudas Juan de la Cerva-formación teñen como obxectivo fomentar a contratación laboral, por parte de organismos de investigación ou centros de I+D españois, de mozos en posesión do grao de doutor por un período de dous anos con obxecto de que completen a súa formación investigadora posdoctoral en centros de I+D españois distintos a aqueles nos que realizaron a súa formación predoctoral. 

ayudas-juan-cierva
Infraestructura