Esquema organizativo 2022

O xeito máis visual de entender como se organiza o Instituto de Investigacións Mariñas é botar unha ollada ao noso esquema organizativo. Actualizado por última vez en xaneiro de 2022.

Org Chart Access
Equipo Directivo

O órgano superior de goberno do centro é o Equipo Directivo, conformado pola Dirección e as Vicedireccións. Encárgase de desenvolver a estratexia do centro e garantir que se cumpren os seus obxectivos. Coordina directamente a actuación da nosa Unidade de Internacionalización e Transferencia (IACIC) e da nosa Unidade de Cultura Científica (UCC+i).

A ponte de Rande en obras e inmersa na néboa da ría no solpor.
Xunta

A Xunta proporciona un foro no que as Xefaturas dos distintos Departamentos e as persoas que exercen de Representantes do Persoal debaten co Equipo Directivo sobre temas chave. As persoas que exercen de Representantes son a voz do persoal do Instituto de Investigacións Mariñas ante o Equipo Directivo. 

Botes con diferentes cores dende amarelo a azul
Xerencia

A Xerencia do Instituto está a cargo de coordinar os procedementos administrativos do Instituto, así como a súa sustentabilidade económica e o seu patrimonio. Nesta tarefa colabora o persoal de xerencia, organizado en catro Áreas de Xestión.

Man poñendo post-its nun vidro.
Departamentos de investigación

A investigación e a innovación constitúen o núcleo do Instituto de Investigacións Mariñas. Aínda que a nosa investigación se organiza arredor dos nosos tres Programas Transversais de Investigación e Innovación (Transversal Research and Innovation Programs; TRIP), os nosos grupos de investigación organízanse administrativamente en catro departamentos de investigación.

Man marcando "Unidades de Formación de Colonias" nunha placa Petri.
Unidade e servizos de apoio científico-técnico

Todos os servizos científico-técnicos do IIM, é dicir, aqueles que ofrecen solucións personalizadas a problemas científico-técnicos baseadas na nosa experiencia e coñecemento, están incluídos dentro da nosa Unidade de Apoio Científico-Técnico (UACT).

Aparello branco con mostras cargadas en pequenos viais
Comités asesores (UPSE)

O IIM-CSIC conta con cinco comités estruturados dentro da Unidade de Prevención, Seguridade e Ética (UPSE). Encárganse de ofrecer asesoramento e apoio ao Equipo Directivo e garantir que o instituto cumpre cos máis altos estándares de responsabilidade social.

Raia mosaico collida pola man dun mergullador
Servizos xerais

Sería imposible cumprirmos co noso traballo en investigación e innovación e co noso compromiso coa sociedade sen a axuda de profesionais que garantan o correcto mantemento e coidado da nosa documentación, as nosas tecnoloxías da información, os nosos acuarios, o noso equipamento e as nosas instalacións. Esta é a tarefa dos nosos Servizos Xerais.

Tuberías no soto do IIM.