Biografía

Son graduado en Biotecnoloxía e actualmente estou desenvolvendo a miña tese doutoral no IIM-CSIC. A miña tese céntrase principalmente no estudo do sistema inmune do mexillón dende un enfoque xenómico e transcriptómico.

Proxectos relacionados