SÍGUEO POR STREAMING 

(enlace disponible no día da transmisión)

Os “Encontros Espresso" son un formato de charlas que se veñen realizando no IIM co obxectivo de coñecernos mellor entre nós,coñecer mellor a actividade que se realiza no noso centro e explorar o mundo da ciencia mariña, fomentando a discusión científico-técnica e reforzando vínculos entre grupos onde pode participar tanto o persoal investigador como técnico para compartir o seu traballo, experiencias e resultados.

Son eventos pensados especialmente para o noso persoal, pero todo o mundo está convidado a unirse a través da nosa emisión por streaming.

Este novo formato celebrarase mensualmente, ás 10:00 horas noSalón de Actos do  IIM-CSIC irán acompañados  con café de cortesía ("Espresso") para favorecer o bo fluír da comunicación.

Desta vez encontrámonos coa nosa compañeira, María Saura

Aplicación de ferramentas-ómicas en acuicultura

O obxectivo da miña actividade investigadora actual é integrar os coñecementos teóricos adquiridos en xenética cuantitativa e cría de animais coa información xenómica actualmente dispoñible, tanto para obter maiores ganancias xenéticas nos programas de selección en acuicultura ( á súa vez restrinxindo a perda de variabilidade xenética) , así como estudar a base xenética dos caracteres de interese, en particular da resistencia a enfermidades, para a súa futura incorporación aos devanditos programas. Neste seminario pretendo dar unha visión do potencial das ferramentas -ómicas para optimizar programas de selección en acuicultura a partir dos coñecementos dispoñibles nas especies gandeiras. Todo iso sen perder a perspectiva da variabilidade xenética, necesaria para a viabilidade dos programas a medio e longo prazo.

María Saura Álvarez

María Saura realizou a súa tese de doutoramento na Universidade de Vigo sobre a conservación do salmón atlántico. Desenvolveu o seu primeiro postdoctorado na ECIMAT, analizando os mecanismos responsables da evolución paralela dos gasterópodos. En 2012, recibiu unha bolsa Juan da Cerva para incorporarse ao INIA-CSIC, onde colaborou en varios proxectos baseados en ferramentas -ómicas en acuicultura e gandería, destacando os proxectos europeos FISHBOOST e MedAID e o consorcio internacional 1000 Bull Genomes. Realizou estancias posdoctorales no Scottish Agricultural College (Edimburgo), The Roslin Institute (Edimburgo) e The Svén Lovén Centre for Marine Science (Suecia). Participou en 17 proxectos de investigación e como investigadora principal en dous proxectos do Plan Estatal de I+D e un proxecto do CSIC, baseados na optimización de programas de conservación e selección en ovino e salmón atlántico mediante metodoloxías -ómicas. Colabora coa coalición SCOURGE (Fondo COVID-19) como responsable dun subproyecto sobre resistencia ao COVID mediante ferramentas xenómicas. Foi profesora na Universidade de Vigo e profesora asociada na Universidade Complutense de Madrid. Impartiu docencia no Máster en Zooloxía (UCM), Métodos xenómicos na cría e xestión de recursos vivos acuáticos (Universidade Técnica de Dinamarca) e Biotecnoloxía Azul Aplicada (Universidade Católica de Valencia). Participou na organización do Plan de Formación do CSIC 2022 e 2023 (Xenómica aplicada á produción animal, Análise metaxenómica e ensamblaxe de novo). Foi subdirectora do Departamento de Mellora Xenética do INIA-CSIC (2020-23). É membro do Comité Científico da ISAG (International Society for Animal Genetics) na sección de Acuicultura (2019-presente).

More